Роз’яснення Мінсоцполітики щодо постанови Уряду № 1013
Роз’яснення Мінсоцполітики щодо постанови Уряду № 1013У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1013«Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (далі – постанова) та застосуванням окремих її норм, Міністерство соціальної політики повідомляє наступне.

З метою упорядкування структури заробітної плати, включення до посадових окладів працівників бюджетної сфери, органів державної влади сум індексації, що накопичувалась протягом останніх років та внесення змін до порядку проведення індексації грошових доходів, зазначеною постановою, установлено, зокрема, щоз 1 грудня 2015 року посадові оклади працівників бюджетних установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються у розмірах, передбачених пунктом 1 цієї постанови, розрахованих із тарифної ставки працівника I тарифного розряду ЄТС – 1113 гривень (підвищеної на 10 %).

Також постановою встановлено, що в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, підвищуються на 25 % посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців зазначених органів, оскільки посадові оклади працівників цих органів не підвищувались з 2008 року.

При цьому, підвищенню на 25 % підлягають посадові оклади, встановлені в штатних розписах, у розмірах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», якою установлено, що уразі, коли розмір посадового окладу працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету, нижчий ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад установлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

Постановою передбачено, що міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та інших державних органів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів вжити заходів для підвищення з 1 грудня 2015 р. розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов’язані з індексацією, яка склалась у грудні 2015 року, з тим, щоб підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі для кожного працівника у грудні 2015 року перевищило величину індексації, що мала бути виплачена йому у грудні 2015 року.

Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 4 постанови керівники установ, закладів, організацій окремих галузей бюджетної сфери та органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів мають забезпечити внесення змін до штатного розпису установ, закладів та організацій, відповідних органів з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) з 1 грудня 2015 року.

З метою своєчасного забезпечення нарахування працівникам належних за грудень цього року виплат, зміни до штатних розписів мають бути внесені незалежно від внесення змін міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади до власних нормативно-правових актів з цього питання.

Завантажити документpost_1013.doc[118,5 Kb] (завантажень: 493)

Надання освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам: постанови Кабміну
23 січня 2015
Надання освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам: постанови КабмінуЦК Профспілки працівників освіти і науки України подає для інформування та використання у роботі постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» та № 7 «Деякі питання надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам», розроблених на виконання статей 97 і 103-2 Бюджетного кодексу України.

Завантажити документиpostanova_kmu_6.doc[47,5 Kb] (завантажень: 516),postanova_kmu_7.doc[40 Kb]
Кленовый лист в воде - анимация

Обговорення проекту Концепції розвитку освіти України на 2015-2025 роки
Обговорення проекту Концепції розвитку освіти України на 2015-2025 рокиМіністерство освіти і науки України пропонує на громадське обговорення проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років.

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років підготовлений експертною групою при Міністерстві освіти і науки, створеною у липні 2014 року.

Автори документу наголошують, що проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років – відкритий документ, призначений для вільної дискусії за участю всіх зацікавлених осіб та інституцій. Це не директива, а запрошення до обговорення.

Автори звертаються до учасників обговорення з пропозицією висловлювати максимально конкретні пропозиції, утримуючись від загальників і формулювати пропозиції за принципом «як і що треба зробити».

Після громадського обговорення й доопрацювання проекту експертною групою Концепція має стати основою для Дорожньої карти освітньої реформи.

Ця Дорожня карта становитиме детальний план реалізації основних положень Концепції – з чітко визначеними індикаторами, описом очікуваних результатів, аналізом ризиків, підрахунками часових і фінансових витрат.

Завантажити документproject_osvity.doc[106,5 Kb] (завантажень: 105)


Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки Укр

Порядок введення 5-ти або 6-денного робочого тижня у ЗНЗ: консультують фахівці
Порядок введення 5-ти або 6-денного робочого тижня у ЗНЗ: консультують фахівціЗгідно із статтею 16 Закону України «Про загальну середню освіту»,навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу визначається ним на основі нормативно-правових актів та за погодженням з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Згідно з пунктом 9.3. Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01),введення 5-ти або 6-денного робочого тижня для учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється при додержанні відповідного гранично допустимого навантаження та за умови роботи закладу не більше ніж у дві зміни.

Допустима сумарна кількість годин (уроків) тижневого навантаження учнів наведена в таблиці 3 пункту 9.2. ДСанПіН 5.5.2.008-01:

Класи – 5-денний (6-денний) навчальний тиждень: 1 – 20 (22,5); 2 – 22 (23); 3 – 23 (24); 4 – 23 (24); 5 – 28 (30); 6 – 31 (32); 7- 32 (34); 8 – 33 (35); 9 – 33 (36); 10-12 – 33 (36).

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Крім того, Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки передбачаються зобов’язання Міністерства, як сторони угоди, рекомендувати органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки:

– забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження (п. 5.3.17);

– погоджувати з профкомами запровадження змін, перегляд умов праці, час початку і закінчення роботи, режим роботи, поділ робочого часу на частини тощо (п. 5.3.19)
.

У зв’язку з напруженою ситуацією, що склалася в енергетичній галузі, Міністерство освіти і науки України в листі від 12.08.2014 рекомендує загальноосвітнім навчальним закладам при розробленні структури 2014/2015 навчального року скористатися можливостями визначення тривалості начального тижня навчальним закладом у відповідності до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

При цьому, Міністерство в листі звертає увагу, що у випадку збільшення зимових канікул слід врахувати потребу в змістовному дозвіллі учнів в цей час, а відповідно і залучення педагогічних працівників навчальних закладів до цієї роботи.

Завантажити документи1-9-409-rir-12-08-2014.doc[1,32 Mb] (завантажень: 103),rrrryosrsr-rrsrryo-rrr.doc[269,5 Kb

Профспілка звернулася до Кабміну щодо недопущення схвалення Меморандуму МВФ, реалізація якого значно погіршить умови оплати праці працівників освіти
Профспілка звернулася до Кабміну щодо недопущення схвалення Меморандуму МВФ, реалізація якого значно погіршить умови оплати праці працівників освіти

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України направив звернення до Прем’єр-міністра України А.П. Яценюка щодо намірів звузити права освітян та інших працівників бюджетної сфери.

Йдеться про заходи меморандуму Міжнародного валютного фонду, спрямовані на скорочення чисельності працівників бюджетної сфери, укрупнення розмірів класів та шкіл, скорочення штатів, підвищення педагогічного навантаження для вчителів з 18 до 22 годин з метою скорочення видатків на галузь освіти.У складних соціально-економічних умовах саме освіта має стати підґрунтям для консолідації суспільства для виходу з кризової ситуації, – йдеться у листі ЦК Профспілки.Галузева Профспілка просить не допустити схвалення Меморандуму Міжнародного валютного фонду, реалізація якого значно погіршить умови оплати праці працівників освіти, та забезпечити дотримання вимог статей 22 Конституції України якою заборонено при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Завантажити документzvenennia_kabmin.doc[277 Kb]

Встановлено мораторій на закриття загальноосвітніх навчальних закладів

18 червня 2014 року Верховна Рада України постановила впровадити до прийняття Закону «Про Державний бюджет на 2015 рік» мораторій на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності.

Законодавчий орган вважає неприпустимим закриття загальноосвітніх навчальних закладів через брак коштів на їх утримання.Згідно з постановою Кабінету Міністрів України необхідно:– доручити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування проаналізувати ситуацію щодо функціонування загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності у містах і сільській місцевості з врахуванням прогнозованих демографічних змін та вжити заходів призупинення їх необґрунтованої ліквідації;– вжити невідкладних заходів щодо зміни умов фінансування загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності;– проаналізувати хід виконання державної програми «Шкільний автобус» та передбачити в Державному бюджеті на 2015 рік збільшення коштів на її фінансування.Інформація про рішення розміщена на сайтіВерховної Ради України.

Анимация БабочкиАнимация Бабочки
Дитячий позаміський заклад оздоровлення і відпочинку «Пуща-Водиця» Профспілки працівників освіти і науки України


У 2014 році заклад пропонує програму активного відпочинку – «ФРЕШ»!

«ФРЕШ» – це унікальна територія дитинства, творчості, позитиву й здорового літа!

Творчі зміни з програмою активного відпочинку для дітей віком 7-16 років.

Програма «ФРЕШ» направлена на оздоровлення дитини і її розвиток через позитивні емоції та сприятливу атмосферу!

Оздоровча зміна –- 21 день!

Графік змін:

1 зміна 01.06 – 21.06.2014 р.
2 зміна 24.06 – 14.07.2014 р.
3 зміна 18.07 – 07.08.2014 р.
4 зміна 10.08 – 30.08.2014 р.

Вартість путівки на21 день – 5250 грн.

Для дітей членів Профспілки працівників освіти і науки передбачено спеціальну вартість.

За умов придбання путівок організацієювід 15 штук – діє знижка 10%.

Анимация БабочкиАнимация БабочкиАнимация Бабочки
Міжнародна конференція праці: важливі рішення для працівників
Міжнародна конференція праці: важливі рішення для працівниківЗ 28 травня до 12 червня 2014 року у Женеві триває 103-я сесія Міжнародної конференції праці. У ній беруть участь майже 4 тисячі делегатів від трьох сторін – працівників, роботодавців та урядів – 185 країн-членів МОТ.

На Міжнародній конференції праці, яка проводиться щорічно в Женеві, представники урядів, роботодавців і профспілок з усього світу обговорюють ключові питання сфери праці, такі як зайнятість молоді чи гідні умови праці, та встановлюють мінімальні стандарти прав робітників. Крім цього, ще однією важливою функцією МОП є розгляд найбільш серйозних випадків порушення прав працівників та профспілок.

Міжнародна організація праці є найстарішою міжнародною організацією з-поміж тих, які сьогодні діють, вона створена задовго до Організації Об'єднаних Націй і є єдиною тристоронньою глобальною структурою, що, принаймні в принципі, робить її найдемократичнішою.

На відкритті 103-ї сесії Міжнародної конференції праці Генеральний директор МОП Гай Райдер закликав до справедливої політики міграції і посилення заходів проти примусової праці.

«Масштаби міграції величезні та постійно зростають. Її схеми стають все більш складними, а характер також змінюється. Усі ми погоджуємося, що вона має потенціал внести значний вклад у ріст і розвиток», – заявив Райдер на відкритті сесії. Проте, він додав, що «на жаль, в дуже багатьох випадках, вона продовжує асоціюватися з неприйнятним ставленням та зловживаннями стосовно найбільш вразливих жінок і чоловіків наших ринках праці.»

Доповідь Генерального директора «Справедлива міграція, встановлення порядку денного МОП» буде обговорено на пленарних засіданнях. У доповіді зазначається, що все більше людей перетинає кордон у пошуках роботи – за оцінками у світі 232 млн. робітників-мігрантів. У ній викладені рекомендації з питань політики у відповідь на глобалізацію, демографічні зміни, конфлікти, нерівність доходів та зміни клімату.

На конференції також буде обговорено посилення заходів щодо примусової праці і доповнено Конвенцію МОП про примусову працю № 29, з особливою увагою попередженню торгівлі людьми і захисту її жертв.

«Сьогодні у світі понад 21 мільйон жертв примусової праці. І якщо ми уважно поглянемо на цю тривожну реальність, то зрозуміємо, що це не просто залишок зловживань з минулої епохи. Примусова праця мутує, вона відтворює себе в найнебезпечніших формах», сказав Райдер. «Примусова праця – це великий бізнес», – додав він. «Наші останні розрахунки показують, що вона приносить 150 млрд. дол. США прибутку в рік».

Під час конференції відбудеться дискусія щодо прийняття стандартів формалізації неформальної економіки. Відповідна Рекомендація повинна бути спрямована на надання всебічних та практичних рекомендацій щодо формалізації неформальної економіки і охоплювати економічні, соціальні і правові питання, які стосуються неформальної економіки. Розширення прав та захисту на працівників неформального сектору економіки має стати ключовим елементом переходу до формальної економіки.

Інтернаціонал Освіти захищає права освітян


У своєму виступі на 103-й сесії Міжнародної конференції праці заступник Генерального секретаря Інтернаціоналу освіти Халдіс Хольст закликала делегатів підтримати кампанію «Об'єднаймося заради якісної освіти» та наголосила на важливості спільної роботи Інтернаціоналу і різних підрозділів Міжнародної організації праці.

Вона звернулася до урядів із закликом визнати, що інвестиції в освіту займають центральне місце у сприянні реалізації прав людини. «Освіта є частиною боротьби з бідністю, безробіттям, нерівністю,» – підкреслила вона. «Освіта сама собою є стратегією досягнення гідної праці».

У зв'язку з цим вона наголосила на важливості продовження інвестицій в якісну державну освіту, професійно-технічну освіту і підготовку кадрів, дошкільну освіту, вищу освіту і наукові дослідження, і, звичайно, в якісні програми підготовки вчителів і в самих учителів. Без цих інвестицій Цілі розвитку тисячоліття залишаться недосяжними.

Під час обговорення найбільш серйозних випадків порушення прав трудящих, Інтернаціонал освіти виступить щодо порушень прав освітян на свободу об’єднання та ведення колективних переговорів у Еквадорі, Камбоджі, Алжирі і Свазіленді, дискримінації у сфері праці, зокрема звільнення викладачів у Південній Кореї, викорінення дитячої праці у Демократичній Республіці Конго і Нігері.

Міжнародний відділ ЦК Профспілки
Анимация Бабочки
Засідання Центральної оглядової комісії Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах
Засідання Центральної оглядової комісії Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах20 травня 2014 року відбулося засідання Центральної оглядової комісії Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України за результатами 2013 року.

Комісія розглянула та проаналізувала матеріали, які спільно подавалися управліннями (департаментами) обласних державних адміністрацій та обласними організаціями Профспілки працівників освіти і науки України.

«Всеукраїнського огляд-конкурс, як засвідчили його результати, сприяє вирішенню питань забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу», – відзначила заступник Голови Профспілки Любов Гарбаренко під час засідання комісії.

Усього на фінальний етап Конкурсу було надіслано матеріали 33 навчальних закладів різного типу із 16 регіонів України.

Членами комісії висловлено загальну думку щодо необхідності удосконалення проведення зазначеного Конкурсу, з метою чого буде доопрацьовано Положення про огляд-конкурс. Було також наголошено, що потребує підвищення рівень оформлення та представлення поданих на конкурс матеріалів регіональними комісіями.

Комісія запропонувала поширити кращий досвід роботи навчальних закладів, які досягли значних успіхів у створенні безпечних умов навчання та праці за напрямами роботи. Зокрема, представляти матеріали на власних сайтах, подавати інформацію у тематичні видання.

Після обговорення члени комісії визначили заклади освіти, які домоглися кращих показників відповідно до Положення про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс, і рекомендували Колегії галузевого міністерства та президії ЦК Профспілки нагородити їх дипломами, грамотами та грошовими преміями.

Відділ з гуманітарних питань ЦК Профспілки

Анимация Бабочки
Призначено соціальні стипендії Верховної Ради студентам-сиротам та з малозабезпечених родин
Призначено соціальні стипендії Верховної Ради студентам-сиротам та з малозабезпечених родинУряд призначив соціальні стипендії Верховної Ради студентам-сиротам та з малозабезпечених родин.

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів № 505-р прийнято 27 травня 2014 року «Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2014 рік».

Згідно з розпорядженням, виплата стипендій здійснюватиметься в межах стипендіального фонду вищих навчальних закладів.

Реалізація проекта створить більш сприятливі умови для здобуття обдарованою молоддю вищої освіти. Пропозиції щодо кандидатів на призначення зазначеної стипендії попередньо розглядалися вченими радами навчальних закладів за результатами літнього семестрового контролю. Список кандидатів сформовано відповідно до подань навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, та центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

Розміри соціальних стипендій Верховної Ради становлять: для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації – 750 гривень на місяць, III-V рівнів акредитації – 900 гривень на місяць.

Нагадуємо, що соціальні стипендії Верховної Ради призначаються щорічно з 1 січня за один календарний рік розпорядженням Кабінету Міністрів та виплачуються стипендіату додатково до інших стипендій або грантів, державної до допомоги, наданої відповідно до законодавства.
Книги и литература

Педрада на якій розглядалося питання випуску учнів 11 класу з школи.

/Files/images/Фото2109.jpg /Files/images/Фото2112.jpg

/Files/images/Фото2115.jpg
Солнечного весеннего настроения!/Files/images/Фото2117.jpg

Право на санаторно-курортне лікування – процедура отримання путівки на дитину або родича
Право на санаторно-курортне лікування – процедура отримання путівки на дитину або родичаПорядок отримання застрахованими особами та членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою Правління Фонду від 25.02.2009 № 12 (останні зміни внесено постановою від 24.04.2013 № 14), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.04.2009 за № 339/16355.

Порядок визначає умови отримання застрахованими особами і членами їх сімей (а також особами, які навчаються у вищому навчальному закладі) санаторно-курортного лікування, сплаченого за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Рішення про виділення путівки застрахованій особі, згідно з пунктом 4.1. Порядку, приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації на підставі поданої нею заяви та довідки для одержання путівки (форма № 070/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.99 № 302).

На підставі прийнятого комісією рішення підприємство, яке є основним місцем роботи застрахованої особи, видає путівку до санаторію в період відпустки.
Путівка видається одному із застрахованих батьків (матері або батькові) за наявності медичних показань на санаторно-курортне лікування та на підставі заяви застрахованої особи та медичних довідок для дорослого та дитини:

– для лікування дитини та дорослого – з частковою оплатою в розмірі 10 відсотків її вартості;

– для лікування двох дітей та дорослого – безкоштовно;

– для самостійного лікування дитини, яка є членом сім'ї застрахованої особи, у санаторно-курортному закладі для дітей – з частковою оплатою в розмірі 10 % вартості путівки.

Путівка згідно з медичними показаннями видається також для спільного санаторно-курортного лікування чоловіка і дружини, які працюють на цьому підприємстві та перебувають у шлюбі, або їх дітей віком від 4 до 18 років, у тому числі для члена сім'ї (дружини або чоловіка), який працює на іншому підприємстві і є застрахованою особою, та члена сім’ї, який навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання.

Путівка члену сім’ї, який працює на іншому підприємстві (навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання), видається за умови надання довідки з місця його основної роботи (навчання) про те, що він не користувався цією соціальною послугою протягом календарного року.

Згідно з пунктом 4.11. Порядку комісією із соціального страхування може прийматися рішення про поділ путівки для спільного санаторно-курортного лікування дружини або чоловіка, які перебувають у шлюбі, та працюють, у тому числі на іншому підприємстві, або дитини віком від 4 до 18 років, яка навчається у вищому навчальному закладі з денною формою навчання, за умови попереднього отримання письмового погодження адміністрації санаторно-курортного закладу і терміну лікування кожної особи не менше 12 діб.
Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 02.08.2011 № 01-16-2214 надано роз’яснення щодо поділу путівок на санаторно-курортне лікування.

На думку дирекції Фонду такий поділ санаторних путівок для лікування в умовах спеціалізованих оздоровниць не відповідає положенням наказу Міністерства охорони здоров'я України від 6.02.2008 № 56 «Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення» з точки зору медичних показань.

Оскільки відповідно до вимог лікувально-відновлювальних процесів передбачено комплекс медичних заходів, до складу яких входять як лікувальні процедури, так і кліматично залежні заходи, що базуються на певному періоді часу, а саме: 18, 21, 24 дні.

Поділ путівок не гарантує і не забезпечує нормативного лікувально-відновлювального процесу, а тому не може бути прийнятним під час здійснення оздоровчого процесу застрахованих осіб та членів їх сімей за рахунок коштів Фонду.

Вважаємо, що у випадку виникнення спірних ситуацій щодо поділу путівки мають бути застосовані правові норми пункту 4.11. Порядку, затвердженому постановою Правління Фонду та зареєстрованому в Мінюсті, які передбачають таку можливість.

Листи ВД Фонду соціального страхування мають консультаційний характер.

Такий висновок випливає з аналізу положень Закону України від 18.01.2001 № 2240-III «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі – Закон № 2240), Статуту Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 05.06.2001 № 9 (далі – Статут), Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 5.06.2001 № 10 (далі – Положення).

Відповідно до статті 9 Закону № 2240 фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, провадить акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені статтею 34 цього Закону, та забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів. Фонд належить до цільових позабюджетних страхових фондів. Діяльність Фонду регулюється цим Законом, іншими законодавчими актами та статутом Фонду, який затверджується його правлінням.

Згідно з пунктом 1.7. Статуту Фонду управління Фондом здійснюють правління та виконавча дирекція Фонду.

Рішення правління Фонду оформляється постановою, яка є обов'язковою для виконання органами Фонду, страхувальниками та застрахованими особами (пункт 4.5. Статуту).

Правління Фонду у межах своїх повноважень приймає нормативно-правові акти, що підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади, якщо вони стосуються прав і обов'язків страхувальників та застрахованих осіб.
Рішення правління Фонду, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Виконавча дирекція Фонду забезпечує виконання рішень правління та надає, зокрема, застрахованим особам і страхувальникам консультації з питань застосування законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (п. п. 5.1.,5.3. Статуту, п. п. 1.1.,1.3. Положення).

Солнечного весеннего настроения!
Профспілка категорично проти порушення трудових прав педагогів!
Профспілка категорично проти порушення трудових прав педагогів!ЦКПрофспілки працівників освіти і науки України ознайомився з проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України(щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)», що розроблений Кабінетом Міністрів України, івисловлює рішучий протест намірам звузити трудові права педагогічних та інших працівників навчальних закладів та установ освіти.

ЦК Профспілки працівників освіти і науки Україниспрямував лист до Виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України Олександра Турчиноващодонедопущення прийняття змін до чинного законодавства, які порушують трудові та соціальні права освітян.

У листі, зокрема, наголошується, щоє неприпустимим внесення змін до статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», за якими розміри доплат вчителям за класне керівництво, завідування кабінетами, перевірку зошитів коливаються в межах до 15, 20 чи до 25 відсотків.

Відповідна оплата має встановлюватися у фіксованому розмірі, як це відбувалося впродовж багатьох десятиліть, що узаконено чинною редакцією статті 25 закону «Про загальну середню освіту».

Не можна допустити внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту» стосовно запровадження плати за одержання учнями документа про позашкільну освіту, оскільки це звужує права громадян на безоплатне одержання освіти та не відповідає нормам основного освітянського закону «Про освіту».

Прийняття вказаних та інших запропонованих Кабінетом Міністрів України змін законів викличе різке погіршення матеріального становища працюючих, особливо в умовах підвищення цін та тарифів,спричинить глибоке невдоволення в освітянських трудових колективах, що може призвести до масових акцій протесту.

Наголошуємо, щоосвіта має підтримуватися будь-якою ціною, інакше реальною стає загроза існуванню суспільства і цілісності народу, зникне сенс існування держави.

Завантажити звернення ЦК Профспілкиturchinovu_-9.04.14.doc[249,5 Kb] (завантажень: 225)


Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Солнечного весеннего настроения!

Всесвітній день охорони праці – 2014
Всесвітній день охорони праці – 2014Відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2006 року № 685/2006 «Про День охорони праці» в Україні було підтримано ініціативу Міжнародної організації праці з відзначення 28 квітня Всесвітнього дня охорони праці.

Основною метою цього заходу є привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, вшанування пам’яті осіб, які загинули на виробництві.

У 2014 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією Міжнародної організації праці відзначатиметься під девізом – Безпека праці та здоров’я під час використання хімічних речовин на виробництві.

Актуальність відповідної тематики обумовлена тим, що сьогодні хімічні речовини та їх сполуки є одними з основних, як у повсякденному житті людини, так і на виробництві.

Організаційний комітет звертається до керівників і працівників, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, у першу чергу тих, що у своїй діяльності використовують особливо небезпечні та високо небезпечні хімічні речовини, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, профспілкових організацій, об’єднань роботодавців із закликом акцентувати свою увагу на здоров’ї працівників та зосередити свої зусилля на виконанні вимог Конституції України щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та виконання вимог Закону України «Про охорону праці».

Організаційний комітет звертається до представників ЗМІ з проханням забезпечити всебічне висвітлення заходів, що відбуватимуться в Україні у рамках Дня охорони праці.

Завантажити документи:
Звернення організаційного комітетуzvernennia.doc[292,5 Kb] (завантажень: 176)
План заходівplan-zaxodiv.doc[71 K

Анимашки Линии
СПО: перекладання усього тягаря на плечі працюючого населення – неприпустимо!
СПО: перекладання усього тягаря на плечі працюючого населення – неприпустимо!Спільний представницький орган всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні представляє та захищає трудові інтереси біля 11 мільйонів найманих працівників, зайнятих у всіх галузях економіки України.

СПО як одна з трьох сторін соціального діалогу на національному рівні змушені заявити про те, що низка антикризових рішень розроблена Урядом без участі соціальних партнерів, із грубим порушенням законодавства України та Генеральної угоди, без урахування позиції профспілок.

У черговий раз влада вдається до непопулярних рішень, пропонуючи українцям затягнути паски, та лише обіцяє створити передумови для економічного зростання країни.

СПО заявляє, щоперекладання усього тягаря на плечі працюючого населення є неприпустимим! Профспілки переконані, що значну частину непопулярних обмежень влада має перекласти на плечі олігархів.

СПО об’єднань профспілок наполягає на проведенні невідкладної зустрічі представників СПО з керівництвом Уряду, де має бути визначено подальші дії Уряду з відновлення економічного зростання України у взаємодії з громадськістю, шляхи з мінімізації негативних наслідків для населення від прийнятих антикризових рішень Кабміну.

Завантажити Заяву СПОzayava_cpo.doc[39 Kb]

разделитель из цветов

/Files/images/DSC_0946.jpg
Синие цветы

Харківська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України

Вовчанська районна організація профспілки працівників освіти і науки України

Первинна профспілкова організація Гонтарівської ЗШ І - ІІІ ступенів

Витяг з протоколу

звітно – виборних зборів профспілкової організації

09.04.2014 №7

Перебуває на обліку 24 членів профспілки

Присутні на зборах 19 членів профспілки

Голова зборів Саєнко Н.П

Секретар зборів Третяк Н.О.

Порядок денний:

Вибори делегатів на ХУІ районну звітно – виборну конференцію.

Слухали: голову первинної профспілкової організації Гонтарівської ЗШ І – ІІІ ступенів, згідно з нормою представництва нам необхідно обрати одного делегата на районну звітно – виборну конференцію.

Виступили: Гендрюк О.В. вчитель інформатики. Я пропоную обрати делегатом на ХУІ районну звітно – виборну конференцію Чалу О.В. вчителя української мови та літератури, члена профкому.

Постановили: обрати делегатом на ХУІ районну звітно – виборну конференцію члена ПК Чалу О.В.

Результати голосування: одноголосно.

Голова зборів Н.П.Саєнко

Секретар Н.О.Третяк

Анимашка одуванчики

Склад ПК Гонтарівської ЗШ І-ІІІ ст.на 2014-2018 роки

Третяк Наталя Олександрівна – голова ПК/Files/images/DSC_0897.jpg

Токар Лілія Юріївна – заступник голови ПК,секретар

Дорош Яна Михайлівна – відповідальна за соціальне страхування/Files/images/R1-22A.JPG

Чала Олена В'ячеславівна – відповідальна за культсектор/Files/images/DSC_0890.jpg

Шевченко Олена Володимирівна – рев.комісія/Files/images/DSC_0891.jpg

Яропут Валентина Миколаївна - відповідальна за побутовий сектор/Files/images/IMG_2847.jpg

Пелих Віталій вікторович – відповідальна за техніку безпеки/Files/images/R1-4A.JPG

Сіренко Ольга Анатоліївна – відповідальна за роботу з пенсіонерами/Files/images/R1-3A.JPG

/Files/images/Фото1206.jpg /Files/images/Фото1207.jpg

Виступ голови ПК Третяк Н.О.,яка ознайомила членів профспілки з інформацією отриманою на селекторній нараді в м.Вовчанську 10.04.2014 року.

разделитель из цветов

Відповідь Мінсоцполітики щодо підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС
Відповідь Мінсоцполітики щодо підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТСДепартамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 15.03.2014 № 7349/1/1-14 розглянув звернення ЦК Профспілки працівників освіти науки України щодо підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС.

Подаємо для інформування лист від Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України.

Завантажити листpro-rozglyad-zvernennya.pdf[67,43 Kb

М І Н І С Т Е Р С Т В О

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

(Мінсоцполітики)

вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 226-24-45, факс: (044) 289-00-98 E-mail: info@mlsp.gov.ua.

Код ЄДРПОУ 37567866, реєстраційний рахунок 35219001004117 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172

(U . /< / № /% і/- /* / __

На № 73 4 9/ 1/ 1- Н _ -№ ___ 15.03.2014______ Центральний комітет

— профспілки працівників

Про розгляд звернення освіти і науки України

01042, м. Київ,

бульвар Дружби народів. 5

Департамент заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної

політики України на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів

України від 15.03.2014 № 7349/1/1-14 розглянув звернення щодо підвищення

розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду

ЄТС і в межах компетенції повідомляє.

У зв’язку із встановленням на законодавчому рівні з 1 грудня 2013 року

нового розміру мінімальної заробітної плати та з метою недопущення збільшення

грошового розриву між посадовим окладом працівника І тарифного розряду ЄТС

та мінімальною заробітною платою Мінсоцполітики було підготовлено

відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України.

Разом з тим, Програмою діяльності Уряду, схваленою Кабінетом Міністрів

України 27.02.2014 року, визначено, що основним завданням та ціллю діяльності

Кабінету Міністрів України є невідкладна стабілізація фінансової ситуації та

жорстка економія бюджетних коштів.

За інформацією Мінфіну, підвищення у 2014 році розміру посадового

окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, навіть з метою збереження у січні-

вересні 2014 року грошового розриву у розмірі 295 гривень між цим показником

та мінімальною заробітною платою, потребуватиме додаткових видатків з

державного бюджету на оплату праці працівників бюджетної сфери в обсязі

близько 7 млрд.гривень порівняно з передбаченими в Державному бюджеті

України на цю мету. Встановлення ж посадового окладу працівника І тарифного

розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати, передбаченої в бюджеті 2014

року, потребуватиме додаткових видатків на оплату праці працівників бюджетної

сфери у сумі понад 51 млрд. гривень порівняно з обсягами, передбаченими в

бюджеті 2014 року. Неінфляційні джерела покриття таких видатків відсутні.

Відповідно до попереднього звіту Державної казначейської служби

України виконання зведеного бюджету за січень-лютий поточного року не

забезпечує можливість підвищення посадових окладів працівникам бюджетної

сфери у поточному році.

Таким чином, для підвищення розміру посадового окладу (тарифної

ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС до стабілізації економічної

ситуації в країні немає можливості.

Терещенко

2897279

/Files/images/Фото1177.jpg /Files/images/Фото1174.jpg

/Files/images/Фото1173.jpg

/Files/images/Фото1175.jpg /Files/images/Фото1172.jpg

9 квітня відбулися звітно-виборчі збори.Було обрано новий прфспілковий комітет.Головою ПК стала Третяк Н.О.

Саєнко Н.П. прозвітувала про роботу ,яка була проведена членами профспілки за звітний період.

Анимация теди беар

Рада ректорів ВНЗ Харківської області закликала до збереження єдності України
Рада ректорів ВНЗ Харківської області закликала до збереження єдності УкраїниПро це повідомляється у звернені Ради ректорів Харківської області від 7 квітня 2014 року.

«Рада ректорів вищих навчальних закладів Харківської області, в яких навчаються і працюють близько 195 тисяч студентів, викладачів, співробітників, стурбована загостренням ситуації в Харкові, що сталося 6-7 квітня 2014 року», - йдеться у заяві.

Зокрема, ректори Харківщини виступають за збереження єдності України, виключно мирний і толерантний спосіб подолання існуючих суперечок і консолідацію суспільства.

У своєму зверненні Рада ректорів закликала харків¢ян зберігати розсуд та спокій, уникати участі у протиправних діях.

Рада ректорів Харківської області наголосила, що громадяни мають право на мирний протест, вільне вираження своєї громадянської позиції, переконань та політичних уподобань, якщо це не спрямовано проти єдності країни та її територіальної цілісності. Водночас, силові дії, захоплення адміністративних будівель є абсолютно неприпустимими.

За інформацією Центру зв'язків з громадськістю та пресою ХНУ імені В.Н. Каразіна

волшебство
Консультації профспілок із Мінфіном: питання складні й неоднозначні
Консультації профспілок із Мінфіном: питання складні й неоднозначні4 квітня 2014 року відбулася зустріч представників всеукраїнських профспілок із заступником Міністра фінансів України Володимиром Матвійчуком.

Профспілкову сторону представляли заступник Голови Федерації профспілок України Сергій Кондрюк, голова Профспілки працівників охорони здоров’я Вікторія Коваль, Голова Профспілки працівників культури Людмила Перелигіна, заступник Голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк, заступник Голови Профспілки працівників державних установ України Юрій Піжук та інші.

Під час зустрічі підіймалися актуальні питання щодо заходів Уряду для стабілізації економіки України та раціоналізації бюджету поточного року.

Так, обговорювався антикризовий Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» № 1166-VII, який набув чинності 1 квітня цього року. Прийнятий закон направлений на скорочення видатків бюджету та збільшення дохідної частини бюджету.

Особливу увагу було відведено постанові Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

Відповідно до документу йде планування заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету.

Представник Профспілки освітян – заступник Голови Профспілки Серій Романюк – підкреслив, що постановою значно звужуються трудові права педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освіти, пенсіонерів, студентів, і виступив із закликом дотримуватися вимог освітянського законодавства. Адже саме інвестування у освіту належним чином сприятиме піднесенню економічного розвитку суспільства, створенню передумов для всебічної модернізації держави.

Зокрема, під час зустрічі, вдалося досягти попередніх домовленостей про внесення змін у частині надання права бюджетним установам приймати на роботу фахівців у межах фонду оплати праці.

Також обговорено питання щодо надання права бюджетним установам здійснювати ремонтні роботи та придбання меблів у межах спеціального фонду.

Наразі консультації профспілок із урядовцями з міністерства фінансів тривають.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Анимашки для телефона с цветамиАнимашки для телефона с цветамиАнимашки для телефона с цветами
Показник середньої заробітної плати для призначення пенсії у 2014 році
Показник середньої заробітної плати для призначення пенсії у 2014 роціПенсійним фондом України затверджено показники середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за грудень місяць 2013 р. у розмірі 3309,24 грн, та за 2013 рік в цілому, який становить2979,46 гривень.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія обчислюється із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Таким чином,показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовуватиметься при призначенні пенсій у 2014 році, складає – 2700,98 грн.

Особам, при призначенні пенсій яким з початку 2014 року було застосовано минулорічний усереднений показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні (2368,70 грн.),будуть перераховані з урахуванням визначеного показника, тобто – 2700,98 грн.

Такий перерахунок пенсій проводиться органами Пенсійного фонду автоматично (без звернення пенсіонерів) із здійсненням доплати пенсії з урахуванням раніше виплачених сум.

Довідково
Показники середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, за 1992 - 2014 роки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Відділ соціальних питань і охорони пр

Скачать бесплатные анимашки с цветамиСкачать бесплатные анимашки с цветамиСкачать бесплатные анимашки с цветами

/Files/images/shkln_svyata/Фото1096.jpg /Files/images/shkln_svyata/Фото0730.jpg

Саєнко Н.П. та Шульга В.В. на засіданні атестаційної комісії І рівня.

Красивые анимации анимашки цветов
Позиція Мінфіну щодо підвищення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС
Позиція Мінфіну щодо підвищення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТСУ відповідь на заклик Федерації профспілок України, всеукраїнських профспілок щодо встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2014 року у розмірі не менше 923 гривень Міністерство фінансів України поінформувало, що основним завданням діяльності Кабінету Міністрів України є невідкладна стабілізація фінансової ситуації та жорстка економія бюджетних коштів.

Мінфін стверджує, що для збереження грошового розриву між мінімальною заробітною платою та базовим тарифним розрядом на рівні 295 гривень потрібно додатково 7 млрд. грн, а неінфляційні джерела покриття таких видатків відсутні.

Враховуючи вищевикладене та інформацію Державної казначейської служби щодо виконання зведеного бюджету за січень-лютий поточного року, підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери у поточному році не може бути забезпечено.

Мінфін вважає, що «розгляд питання стосовно підвищення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС до стабілізації економічної ситуації в країні є недоцільним».

ФПУ наполягає на недопустимості зниження життєвого рівня населення України і рівня його соціального захисту та закликає Уряд до пошуку альтернативних джерел наповнення державної казни (введення податку на багатство та розкіш, підвищення рівня оподаткування нетрудових доходів, легалізація заробітної плати та зайнятості, жорсткий контроль за витрачанням бюджетних коштів тощо).

Завантажити лист Мінфінуlyst1.doc[651 Kb]

Самые лучшие пожелания - анимация, открытка
Трудова книжка працівника: внесення записів про навчання та видача дубліката у випадку втрати
Трудова книжка працівника: внесення записів про навчання та видача дубліката у випадку втратиВідповідно до частини 1 статті 48 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) основним документом, який підтверджує трудову діяльність працівника, є йоготрудова книжка.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи (ч. 2 ст. 24 КЗпП).
Працівникам, які вперше стають на роботу, трудові книжки оформля-ються підприємством (ч. 3 ст. 48 КЗпП).


Оформлення трудових книжок здійснюється у відповідності до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58 (далі – Інструкція № 58).

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п'ять днів (п.1.1. Інструкції № 58). На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

Згідно з Наказом Міністерства соціальної політики від 8.11.2013 № 748/2354/5 Інструкцію № 58 доповнено новим положенням, згідно з яким трудові книжки ведуться на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освіт-ньо-кваліфікаційному рівні, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності.

Запис у трудову книжку про стажування студентів, учнів вноситься підприємством, установою, організацією, де вони проходили стажування, із зазначенням посади, періоду та місця проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня) стажиста на підставі наказу про проходження стажування (п. 2.17 Інструкції № 58).

Відповідно до пункту 2.16 Інструкції № 58 для студентів, учнів які ма-ють трудові книжки, навчальний заклад вносить записи про час навчання на денних відділеннях вищих навчальних закладів на підставі наказів про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів.

Період роботи зазначених студентів, учнів у студентських таборах, при проходженні виробничої практики і при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики і при проходженні стажування підтверджується відповідною довідкою із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади та часу роботи. На підставі цих довідок навчальні заклади забезпечують занесення до трудових книжок студентів, учнів відомостей про роботу та стажування.

Відповідно до пунктів 2.18, 2.19 Інструкції № 58 для студентів, які раніше не працювали та у зв'язку з цим не мали трудових книжок, відомості про час навчання, включаючи час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок вносяться підприємством, де надалі вони будуть працювати.

Записи про час навчання вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві.

Отже, вирішення питання щодо внесення запису до трудової книжки про час навчання на денних відділеннях вищих навчальних закладів залежить від факту наявності або відсутності трудової книжки у студента до вступу у навчальний заклад: при наявності трудової книжки у студента відповідний запис вносить навчальний заклад, а при її відсутності – підприємство (установа, організація).

У разі втрати трудової книжки або коли вона з якихось причин стала непридатною для використання (обгоріла, розірвана, забруднена та інше) працівнику видається її дублікат за місцем останньої роботи не пізніше 15 днів після подання заяви працівником (у разі ускладнення в інші строки) з дотриманням вимог Інструкції № 58.

Якщо у працівника це перше місце роботи, то дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється за загальними правилами ведення трудових книжок на підставі раніше виданих наказів (розпоряджень).

Якщо працівник до влаштування на це підприємство вже працював, то при заповненні дублікату трудової книжки в розділ ‹‹Відомості про роботу›› у графу 3 спочатку вноситься запис про загальний сумарний стаж його роботи до влаштування на це підприємство: зазначається загальна кількість років, місяців, днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в які періоди часу і на яких посадах працював у минулому власник трудової книжки.

Після цього загальний стаж роботи, підтверджений належно оформленими документами, записується по окремих періодах роботи в такому порядку:

– у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу;
– у графі 3 пишеться найменування підприємства, де працював праців-ник, а також цех (відділ) і посада (робота), на яку було прийнято працівника
.

Запис у дублікаті трудової книжки відомостей про роботу за сумісництвом та за суміщенням професій провадиться за бажанням працівника.

Якщо з поданих документів видно, що працівник переводився на іншу постійну роботу на тому ж самому підприємстві, то про це робиться відповідний запис.

У графі 2 записується дата звільнення, а у графі 3 − причина звільнення, якщо у поданому працівником документі є такі дані.

У тому разі, коли документи не містять повністю зазначених вище даних про роботу у минулому, в дублікат трудової книжки вносяться тільки ті дані, що є у документах.

У графі 4 зазначаються найменування, дата і номер документа, на підставі якого проведено відповідні записи у дублікаті. Документи, що підтверджують стаж роботи, повертаються їх власнику.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сприяти працівникові в одержанні документів, які підтверджують стаж його роботи, що передував влаштуванню на це підприємство.

Для підтвердження трудового стажу надаються документи, підписані посадовими особами та засвідчені печаткою: витяги з наказів або копії наказів про прийняття та звільнення з роботи, копії особових карток, документи з особових справ тощо.На підставі наданих працівником документів роботодавець видає працівнику нову трудову книжку з надписом «Дублікат» у правому верхньому кутку першої сторінки.

Завантажити документиnakaz_instrukciya.doc[42 Kb

Осеньгорный водопад. Анимашки на мобильный

МОН: права та соціальні гарантії освітян захищено!

17 березня

Під час обговорення заходів економії в Кабінеті Міністрів України досягнуто розуміння щодо неприпустимості скорочення зарплат і збільшення навантаження вчителям та викладачам.

Міністерство освіти і науки запропонувало інші заходи економії бюджетних коштів, які б не порушували права та соціальні гарантії освітян. Детальний план оптимізації державних витрат буде оприлюднено.

Анимация позитив скачать бесплатно

9 квітня відбудуться прфспілкові звітно-виборчі збори.

Анимашка дорога счастья

Протест Профспілки освітян проти шокової терапії

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, підтримуючи програмні завдання Кабінету Міністрів України щодо створення передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах, запобігання зниженню рівня життя, відновлення у державі законності, посилення правового захисту громадян, забезпечення безумовного дотримання прав громадян на отримання якісної освіти, припинення практики необґрунтованого закриття шкіл, висловлює глибоку стурбованість окремими заходами, запропонованими Міністерством фінансів у пропозиціях до проекту Плану заходів з реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, оприлюднених у засобах масової інформації.Свій протест ЦК Профспілки висловив у листі, направленому до Прем’єр-міністра України А.П. Яценюка та Міністра освіти і науки України С.М. Квіта.ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від імені майже двохмільйонного загону спілчан закликав Уряд при затвердженні відповідних нормативно-правових актів на виконання програми Уряду не допустити звуження трудових прав педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освіти, пенсіонерів, осіб, які навчаються, забезпечивши дотримання вимог статей 22 та 113 Конституції України, а при поданні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» не допустити зменшення обсягів видатків на освітню галузь, наблизивши їх до законодавчо гарантованих, що сприятиме реальному визнанню освіти основою економічного розвитку суспільства, створенню передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах.

Прем’єр-міністру України

А.П. Яценюку

Шановний Арсенію Петровичу!

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, підтримуючи програмні завдання Кабінету Міністрів України щодо створення передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах, запобігання зниженню рівня життя, відновлення у державі законності, посилення правового захисту громадян, забезпечення безумовного дотримання прав громадян на отримання якісної освіти, припинення практики необґрунтованого закриття шкіл, висловлює глибоку стурбованість окремими заходами, запропонованими Міністерством фінансів у пропозиціях до проекту Плану заходів з реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, оприлюднених у засобах масової інформації.

Йдеться про реалізацію такого програмного завдання діяльності Уряду, як запровадження жорсткої економії бюджетних коштів шляхом перегляду Державного бюджету України на 2014 рік з урахуванням реалістичного макроекономічного прогнозу. Зважаючи, що освіта є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави, наполягаємо на недопущенні при перегляді Держбюджету - 2014 зменшення обсягів видатків на освіту, які впродовж дії Закону України «Про освіту» навіть з урахуванням коштів спеціального фонду бюджету не перевищували 7,2 відсотка валового внутрішнього продукту проти гарантованих статтею 61 не менше 10 відсотків національного доходу. Їх обмежений обсяг і без того не забезпечував створення необхідних умов для перебігу навчально-виховного процесу, забезпечення надання якісної освіти, зокрема, вищої, дотримання рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, а також спеціалістів закладів освіти, гарантованого статтею 57 Закону України «Про освіту».

У цьому контексті неприпустимою є пропозиція про вилучення із Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року норм, не забезпечених фінансовими ресурсами (пункт 72). Наголошуємо на тому, щоб при затвердженні Державного бюджету на відповідні роки передбачалися необхідні обсяги видатків для реалізації законодавчо гарантованих норм, завдання про виконання яких за наполяганням профспілки визначені Національною стратегією розвитку освіти.

Для реалізації програмного завдання запобігання зниженню рівня життя неприпустимі пропозиції обмежити виплати пенсій працюючим пенсіонерам у розмірі 50 % призначеної пенсії (пункт 30); скасування статті 28 Закону України «Про зайнятість населення» щодо надання молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у сільських населених пунктах, одноразової адресної допомоги у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України (пункт 58); здійснення виплати стипендії особам, визначеним в Законі України «Про підвищення престижності шахтарської праці», на єдиних засадах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (пункт 61); усунення необґрунтованих диспропорцій у рівнях оплати праці працівників дослідницьких закладів (пункт 65); виплати надбавки за особливі умови роботи працівникам державних і комунальних бібліотек в межах 50% (пункт 83), здійснення поетапного підвищення плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (пункт 63), запровадження часткової плати за навчання в дитячо-юнацьких спортивних школах (пункт 39).

Вважаємо алогічною пропозицію щодо розробки порядку відшкодування випускниками навчальних закладів та установ освіти, які навчалися за рахунок бюджетних коштів, вартості навчання у разі порушення ними умов угоди про працевлаштування (пункт 11) для реалізації завдання забезпечення жорсткого контролю з боку суспільства за використанням бюджетних коштів (завдання 3). Зазначені пропозиції є дискримінаційними з огляду на гарантії щодо безоплатногоздобуття вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, передбачені статтею 53 Конституції України. В той час як більшій половині студентів державою ці гарантії не забезпечено, а тим, хто здобув освіту та кваліфікацію, не надається перше робоче місце, призупинено чинність Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю», не забезпечується гарантоване Конституцією України право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, не дотримуються законодавчі гарантії щодо мінімальних державних стандартів, запровадження нововведень стосовно відшкодування випускниками вартості навчання у вищих навчальних закладах є передчасним, неприйнятним та невиправданим.

Неприпустимими є наміри щодо встановлення гнучкого стимулювання працівників і встановлення розміру надбавки в межах 20% педагогічним працівникам (пункт 67), виплату якої запроваджено всім педагогічним працівникам з 1 вересня 2011 року, завдячуючи активним, солідарним діям спілчан.

Реалізація пропозиції про збільшення педагогічного навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу до 24 годин на тиждень призведе до скорочення 127 тисяч учителів, чисельність яких на даний час становить 508,2 тисячі осіб, а також до зменшення заробітної плати тих вчителів, які залишаться працювати, погіршення умов їхньої праці, її інтенсифікації (пункт 3 до завдання 5). Вважаємо таку пропозицію безпідставною для виконання програмного завдання негайного припинення практики необґрунтованого закриття шкіл, забезпечення доступу до якісної освіти як соціального ліфту - незалежно від рівня матеріального забезпечення родин, як і пропозицію щодо збільшення педагогічного навантаження вчителя (очевидно, йдеться про керівника гуртка) позашкільного навчального закладу до 24 годин на тиждень. У разі запровадження таких норм буде звільнений з роботи кожен четвертий вчитель та керівник гуртка, внаслідок чого чисельність безробітних поповниться однією з найбільш освічених та інтелектуально розвинених категорій громадян суспільства.

Наміри підвищити норматив кількості студентів денної форми навчання на одного викладача у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації до 18осіб призведуть до скорочення майже 67 тисяч науково-педагогічних працівників з їх загальної чисельності 135,2 тисячі осіб (пункт 2). Цей захід не можна вважати таким, що сприятиме формуванню і здійсненню виваженої і послідовної державної гуманітарної політики, яка ґрунтуватиметься на врахуванні етнічного, культурного, конфесійного різноманіття українського суспільства (завдання 7).

Внаслідок запровадження зазначених пропозицій буде звільненню близько 200 тисяч педагогічних та науково-педагогічних працівників, що в умовах соціальної, демократичної, правової держави недопустимо.

Потребує виважених підходів питання передачі місцевим бюджетам видатків державного бюджету на підготовку фахівців у державних вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, шкіл державної форми власності, включаючи державні навчальні заклади з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус», оскільки такі заходи можуть призвести до ліквідації окремих вищих навчальних закладів, скорочення державного замовлення на підготовку фахівців певних спеціальностей, які готуються для потреб держави, а не лише одного регіону, і, як наслідок, до вивільнення працюючих та поповнення лав безробітних.

Зважаючи на викладене, ЦК Профспілки працівників освіти і науки Українивід іменімайже двохмільйонного загону спілчан закликає Вас, шановний Арсенію Петровичу, при затвердженні відповідних нормативно-правових актів на виконання програми Уряду не допустити звуження трудових прав педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освіти, пенсіонерів, осіб, які навчаються, забезпечивши дотримання вимог статей 22 та 113 Конституції України, а при поданні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» не допустити зменшення обсягів видатків на освітню галузь, наблизивши їх до законодавчо гарантованих, що сприятиме реальному визнанню освіти основою економічного розвитку суспільства, створенню передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах.

З повагою

Голова Профспілки Г.Ф.Труханов

Анимация солнце, солнышко
Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік: напрацювання профспілок
Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік: напрацювання профспілокПропозиції ФПУ до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, напрацьовані профспілковою робочою групою з питань бюджету спільно з всеукраїнськими профспілками, розглянуто та взято за основу Президією ФПУ.

Подаємо для інформування профспілкові пропозиції, узагальнені департаментом бюджетної політики та соціального захисту апарату ФПУ на основі пропозиції, поданих окремими членськими організаціями ФПУ у тому числі й Профспілки працівників освіти і науки України.


Завантажити документpropoziciyi-fpu-na-2015.doc[117 Kb]

Mobile wallpapers , обои на мобильный - осень
Компослуги сільським педагогам-пенсіонерам
Компослуги сільським педагогам-пенсіонерамЧи забезпечується безоплатними комунальними послугами сільський педагог, якщо вже 3 роки перебуває на пенсії за вислугу років?

Частиною 4 статті 57 Закону України «Про освіту» в редакції від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР з наступними змінами встановлено, що педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» було внесено зміни до зазначеної частини цієї статті, якими передбачалося,що пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, надаються працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Але рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 зміни, внесені Законом № 107-VI визнано неконституційними.

Порядок забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і туризму України від 13 вересня 2006 року № 341/651/619/769, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2006 р. за № 1193/13067.

Згідно з пунктом 2 Порядку право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням мають, зокрема, педагогічні працівники, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу і перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" (із змінами); а також пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками в сільській місцевості і селищах міського і проживають у таких населених пунктах, мають відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на пенсію працювали на посадах педагогічних працівників.

При цьому передбачена умова, щоб на момент виходу на пенсію мала місце робота на відповідних посадах (для педагогічних працівників - це робота на педагогічних посадах).Але вимоги щодо виду пенсії не встановлено.

Порядком не встановлено також обмежень щодо реалізації права на безоплатне користування цими послугами залежно від отримуваного доходу.

Про застосування на даний час цього Порядку зазначається в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. № 407 «Про порядок надання пільг, компенсацій та гарантій», яка набрала чинності з 1 травня 2008 року.

На запит Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України щодо порядку надання державних гарантій педагогічним працівникам та пенсіонерам з їх числа в сільській місцевості і селищах міського типу відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» Міністерством освіти і науки України у листі від 27.02.2012 р. № 1/11-2527 «Щодо порядку надання державних гарантій, який регулюється нормативно-правовими актами» повідомляється, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 № 426 "Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу" не поширюється на пенсіонерів, які залишили роботу на посадах педагогічних працівників.

Такіпенсіонери повинні бути включені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

Зазначений реєстр запроваджено з метою удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою.

За роз'ясненням Мінсоцполітики, до цього реєстру включається інформація про пенсіонерів, які мають право на пільги (у тому числі і тих, які працювали на педагогічних посадах).

Згадані гарантії пенсіонерам з числа педпрацівників надаються за рахунок субвенції з державного бюджету.

Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».

Головними розпорядниками коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг (гарантій) з житлово-комунальних послуг, на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива, зокрема, і передбачених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" є управління праці та соціального захисту населення.

У листі також повідомляється, що в даний час існує суперечність між постановами КМУ № 530 від 28.05.2008 та № 426 від 31.03.2003 р., оскільки в першій постанові йдеться про межу розміром 900 грн. при наданні пільг, а в другій - про податкову соціальну пільгу, розмір якої щорічно змінюється шляхом відповідного розрахунку.

Рішенням Конституційного Суду ще від 22.05.2008 № 10-рп/2008 введення податкової соціальної пільги було визнано неконституційним. Тобто обидві постанови у зазначеній вище частині суперечать діючому законодавству.

Виходячи з викладеного, у 2012 (як і в попередні роки) гарантоване державою безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням в межах встановлених норм для педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа повинно реалізуватись у повному обсязі, оскільки постанови як підзаконні акти не можуть звужувати положень законів України, бо вони мають вищу юридичну силу.

Тожпенсіонерка, яка вийшла на пенсію за вислугу років з педагогічної посади навчального закладу сільської місцевості, має право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням за наявності стажу роботи не менше трьох років, незалежно від виду пенсії.

Ці гарантії забезпечуються в межах норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».

Зокрема, безоплатне освітлення житла надається у розмірі 30 кВт. год. на місяць незалежно від кількості осіб, які мають на це право.

У будинках, які обладнано електроопалювальними установками, використовується 28 кВт. годин електричної енергії на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період з розрахунку 21 кв. метр опалюваної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні і має право на знижку плати, і додатково 10,5 кв. метра на сім”ю. Природний газ, що використовується на опалення житла, надається з розрахунку на опалення 21 кв. метра опалюваної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні і має право на знижку плати, і додатково 10,5 кв. метра на сім’ю – 11 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр площі на місяць в опалювальний період.

Щодо норм на тверде паливо, то вони затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах бюджетних асигнувань, передбачених на ці цілі.

Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів розміру отримуваної пенсії.


Управління соціально-економічного захисту

Открытки любимой подруге
Звернення Профспілки працівників освіти і науки України з приводу іноземної агресії
Профспілка працівників освіти і науки України категорично засуджує військову агресію з боку Російської Федерації в Автономній Республіці Крим.

Звернення Профспілки працівників освіти і науки України з приводу іноземної агресіїПрофспілка освітян підкреслює, що спроба відділення цієї частини суверенної території України – це не тільки порушення норм міжнародного права та гарантій безпеки нашої держави, це спроба знищення демократії та свободи, яку виборов український народ.

Профспілка наголошує, що освіта завжди була об’єднавчою силою усіх національностей. І саме знання та освіта мають стати тією потужною зброєю, яку можна сьогодні використати, щоби зберегти мир і спокій у нашій країні, – йдеться у зверненні.

Профспілка працівників освіти і науки України звертається до Інтернаціоналу Освіти, Європейського комітету профспілок освіти, зарубіжних профспілкових освітянських організацій із закликом підтримати прагнення народу України жити у демократичній та вільній країні.

Сьогодні як ніколи необхідне єднання освітян усіх країн задля допомоги українській нації пройти через цей неймовірно важкий період, коли країна опинилася на загрозливій межі між миром і братовбивчою війною.

Завантажити повний текст зверненняzvernennya-profspilki_ost.doc[75,5 Kb] (завантажень: 58)

Анимация - я желаю счастья вам!
Бюджетна політика профспілок на 2015 рік
Бюджетна політика профспілок на 2015 рікПропозиції ФПУ до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, напрацьовані профспілковою робочою групою з питань бюджету спільно з всеукраїнськими профспілками, розглянуто та взято за основу Президією ФПУ, що відбулася 26 лютого 2014 року.

У першу чергу пропозиції направлені на забезпечення гідного рівня оплати праці та якісно нового рівня соціального захисту населення.

Позиція профспілок – прожитковий мінімум має розраховуватися на новій основі з урахуванням сучасних змін у потребах населення.

Мінімальна заробітна плата повинна бути не нижче фактичного прожиткового мінімуму, з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та сімейного навантаження.

Крім того,потрібно подолати дискримінацію в оплаті праці працівників бюджетної сфери, де базовий тарифний розряд ЄТС на 25,7 % менше за розмір мінімальної заробітної плати, що є грубим порушенням зобов’язань Уряду за чинною Генеральною угодою.

Враховуючи нові прогресивні соціальні цілі на європейські стандарти життя прийнято рішення про доопрацювання пропозицій протягом 10 днів для подальшого направлення до Міністерства фінансів України.

Після направлення вищенаведених пропозицій до Мінфіну подальша безпосередня участь профспілкової сторони у формуванні бюджетної політики проходитиме в рамках роботи постійно діючої тристоронньої робочої групи з питань проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу (створеної на виконання норми чинної Генугоди), до складу якої від профспілок ввійшли фахівці ФПУ та членських організацій.

Керуючись Порядком участі представників сторін соціального діалогу у формуванні бюджетної політики, представники ФПУ в Національній тристоронній соціально-економічній раді ініціюватимуть розгляд Національною радою проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік та стану врахування пропозицій сторін соціального діалогу в проекті.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Красивые анимашки цветов
Президія задовольнила заяву Голови ФПУ про звільнення
Президія задовольнила заяву Голови ФПУ про звільненняСьогодні, 26 лютого 2014 року, відбулося засідання Президії Федерації профспілок України.

Президія звільнила Голову ФПУ Юрія Кулика із займаної посади згідно з поданою заявою.


Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Картинки анимашки бесплатно с цветами

/Files/images/shkln_svyata/Фото0824.jpg

/Files/images/shkln_svyata/Фото0797.jpg

/Files/images/shkln_svyata/Фото0800.jpg

Члени профспілки зробили все можливе,щоб донести до дітей в цей нелегкий час все про відзначення Міжнародного дня рідної мови.

Анимация "Хорошего настроения"
Позиція Профспілки працівників освіти і науки України полягає в тому, що в Україні має встановлюватися реальний прожитковий мінімум.

На його основі має затверджуватися розмір мінімальної заробітної плати, а І тарифний розряд Єдиної тарифної сітки встановлюватися на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Питання розміру мінімальної заробітної плати неодноразово розглядалися на засіданнях пленумів та президії ЦК Профспілки. У рішеннях колегіальних органів Профспілки відзначалося, що розмір мінімальної заробітної плати є значно заниженим, оскільки в його величині не враховано витрат на утримання дітей, не включено розмір податку на доходи з фізичних осіб, не відображено його реальну інвестиційну складову, бо працюючи протягом усього життя придбати мінімальну житлову площу неможливо. На сам кінець, працівник з тридцятирічним стажем роботи, отримуючи заробіток нарівні мінімалки, не в змозі заробити собі навіть мінімальну пенсію.

Статтею 9 Закону України «Про оплату праці»визначено, що розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням потреб працівників та їх сімей, вартісної величини достатнього для забезпечення нормального функціонування організму працездатної людини, збереження її здоров'я набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості, а також загального рівня середньої заробітної плати, продуктивності праці та рівня зайнятості.

Цією статтею передбачено, що мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про оплату праці»розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників професійних спілок, роботодавців, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, та переглядається залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Профспілка працівників освіти і науки України підтримує рішення Спільного представницького органу об’єднань профспілок на національному рівні, прийняте у квітні минулого року, яким окреслено позицію профспілок щодо підходів визначення розміру мінімальної заробітної плати, виходячи з реалій сьогодення.

При його обчисленні профспілка виходить з домовленостей, досягнутих у Генеральній угоді. Пунктом 2.4 Генугоди передбачено поступове наближення величини мінімальної заробітної плати до 45% середньої заробітної плати.

Однак за останні роки динаміка між цими показниками погіршилася.Для прикладу, у 2010 році мінімальна заробітна плата складала 922 грн., а середня заробітна плата у галузях економіки – 2239 грн., тобто цей показник становив 41,2%. На кінець 2013 року він зменшився до 33,7%, бо мінімальна заробітна плата підвищилася до 1218 грн., а середня в економіці до 3619 грн.

Такожвраховано сімейну та інвестиційну складові, розмір податку на доходи фізичних осіб відповідно до рішення Конституційного суду України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 та ті обставини, що працівник, отримуючи заробіток на рівні мінімальної заробітної плати, має заробити мінімальну пенсію.
Враховуючи міжнародний досвід, у складі прожиткового мінімуму вартість продуктів харчування повинна становити 40-45%.


Для його розрахунку взято середньозважену вартість продуктів харчування у фактичних цінах 2013 року на рівні 662,88 грн.

Тому, дотримуючись співвідношення вартості харчування у величині прожиткового мінімуму 45%, його середньозважений розмір для працездатної особи, мав би складати у цінах 2013 року 1473,07 грн (662,88 грн / 45% х 100%).

З урахуванням прогнозних індексів споживчих цін середньозважений розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи у 2015 році має становити – 1691,05 грн:

1473,07 х 108,3% (ісц 2014) Х 106,0% (ісц 2015) = 1691,05 грн.

З урахуванням податку на доходи фізичних осіб величина прожиткового мінімуму для працездатної особи на 2015 рік має складати 1887 грн., нижче якої не може бути мінімальна заробітна плата.

За даними Держкомстату за 2012 рік середньомісячні витрати домогосподарств складали 3591,76 грн, з них на охорону здоров’я 3,4% або 121,87 грн.

Тому, з урахуванням індексів споживчих цін на відповідні рокирозмір мінімальних середньомісячних витрат одного працюючого на охорону здоров’я у 2015 році складуть не менше 96,97 грн.

(121,87 х 100,5 (ісц 2013) х 108,3 (ісц 2014) х 106,0 (ісц 2015) / 1,45 = 96,97 грн., де 1,45 коефіцієнт, який визначає середню кількість осіб працездатного віку у середньому домогосподарстві).

Мінімальні витрати працівника на утримання дітей у 2015 році становитимуть 731,08 грн.При розрахунку цього значення враховується кількість дітей віком до 6 років, від 6 до 18 років та відповідні розміри прожиткового мінімуму для цих категорій громадян. Також враховано, що найбільш типовою є сім’я, у якій виховується одна дитина. За статистикою таких сімей 76%.

Розрахункова мінімальна величина щомісячного накопичення для реалізації працівником права на житло становить 285,69 грн.

Отже розмір реальної мінімальної заробітної плати без урахування податку на доходи з фізичних осіб має становити – 2804,78 грн.
1691,05 + 96,97 + 731,08 + 285,69 = 2804,78 грн.


Розмір мінімальної заробітної плати, що включає податок на доходи з фізичних осіб, обчислений за узгодженою Сторонами роботодавців та профспілок формулою, становитиме 3199,0 грн.

Саметаку позицію Профспілка відстоює перед Спільним представницьким органом всеукраїнських репрезентативних об’єднань профспілок на національному рівні та у робочій Комісії повноважних представників профспілкової Сторони для ведення переговорів і підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2015 рік.

Управління соціально-економічного захисту

Колективний договір: деякі особливості укладення, внесення змін та доповнень
Колективний договір: деякі особливості укладення, внесення змін та доповненьПравові засади розробки та укладення колективних договорів визначені Кодексом законів про працю України (глава ІІ), Законом України «Про колективні договори і угоди» та іншими нормативно-правовими актами.

Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Право на ведення переговорів і укладення колективного договору з роботодавцем надано профспілковим органам, і лише у разі відсутності таких органів – представникам працівників, обраним і уповноваженим трудовим колективом.

Про ініціювання колективних переговорів з укладення колективного договору профспілковий комітет приймає рішення, в якому може зазначатись позиція профкому щодо термінів переговорів, отримання інформації про господарську діяльність підприємства, порядку формування комісії та організації її роботи тощо.

Організація колективних переговорів, як правило, закріплюється спільним розпорядженням про початок переговорів або прийнятим за погодженням з профкомом наказом роботодавця.

У документі вказуються строки ведення переговорів, затверджується склад комісії з їх ведення, порядок оплати праці на період ведення колективних переговорів, в тому числі спеціалістів, які запрошені профкомом, дата завершення переговорів та орієнтовна дата проведення зборів (конференції) по схваленню колективного договору.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі.

Після закінчення строку дії колективний договір, угода продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

У разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено колективний договір, цей договір зберігає чинність.

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

На новоствореному підприємстві колективний договір укладається у тримісячний строк після реєстрації підприємства.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст. 15 КЗпП України колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115.

Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких договорів.

Сторонам договору може бути відмовлено у повідомній реєстрації лише у разі, коли подані на реєстрацію примірники договору не є автентичними.

Протягом строку дії до колективного договору можуть вноситися зміни і доповнення за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним договором.

Зміни і доповнення у колективний договір також підлягають повідомній реєстрації.

Завантажити документиlyst_msp.doc[36 Kb] (завантажень: 46),pkmu115.doc[39 Kb] (завантажень: 41)Юридичний відділ ЦК Профспілки

Доручення міністрам опрацювати питання, підняті всеукраїнськими профспілками
Доручення міністрам опрацювати питання, підняті всеукраїнськими профспілкамиВ.о. Прем'єр-міністра України С.Г. Арбузов дав доручення міністру фінансів Ю.М. Колобову, міністру соціальної політики Н.Ю. Королевській, міністру економічного розвитку і торгівлі І.М. Прасолову разом із Національною службою посередництва і примирення опрацювати питання щодо оплати праці працівників бюджетної сфери за ЄТС у 2014 році та проінформувати Кабінет Міністрів України про проведену роботу.

Як повідомлялося раніше, голови всеукраїнських профспілок працівників бюджетної сфери разом з Федерацією профспілок України спрямували листи до Президента України, Уряду, Національної служби посередництва і примирення, Національної, Національної тристоронньої соціально-економічної ради від сторони органів виконавчої влади.

Враховуючи гостроту проблеми та поглиблення протестних настроїв у трудових колективах профспілки просять вжити заходів щодо врегулювання питання із оплатою праці бюджетників у 2014 році.

Завантажити листreakciya-arbuzova-na-list-fpu.doc[595 Kb] (завантажень: 119)

Атестація керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

Міністерство освіти і науки України у листі від 13.12.2013 № 2/5-13-3018 надало роз’яснення щодо атестації осіб при призначенні їх на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Законами України «Про загальну середню освіту» (стаття 24) та «Про позашкільну освіту» (стаття 21) визначено, що посаду керівника загальноосвітнього (позашкільного) навчального закладу може займати особа, яка успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти.

Порядок атестації керівників навчальних закладів встановлений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 6.10.2010 № 930 (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 8.08.2013 № 1135).

Подання керівника органу управління освітою про атестацію працівника з метою призначення його на посаду подається до атестаційної комісії у вільній формі. Подання, зокрема, має містити мотивовану всебічну і об'єктивну оцінку професійних, ділових якостей особи, яка претендує на посаду керівника навчального закладу, та результати її професійної діяльності.

Типове положення не містить норми щодо обов'язкового проведення позачергової атестації керівників навчальних закладів, які переходять на роботу до іншого навчального закладу.

Завантажити документи:
Типове положенняatestatciya.doc[187,5 Kb

Всеукраїнські профспілки працівників бюджетної сфери: Уряд порушив норму Генугоди

Голови всеукраїнських профспілок працівників бюджетної сфери разом з Федерацією профспілок України у листі до в.о. Прем'єр-міністра України С.Г. Арбузова наголошують, що поставлене Президентом України завдання щодо визначення чіткого терміну встановлення розміру тарифної ставки працівникам І розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати, як це передбачено законодавством про оплату праці, не виконано.У листі також вказується, що Кабінет Міністрів України грубо порушив й зазначену норму Генеральної Угоди. Адже ухвалений Верховною Радою України Державний бюджет України на 2014 рік, сформований Урядом без погодження з профспілками, фактично легалізував «заморожування» росту базового тарифного розряду ЄТС упродовж 1 півріччя 2014 року (його розмір не переглядався з 1 січня 2013 року), через що грошовий розрив збільшився до 366 гривень.Профспілки просять вжити заходів щодо прийняти постанови КМУ про підвищення з 1 січня 2014 року посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні не менше ніж 923 гривень та збільшення видатків на оплату праці.

Завантажити листprofspilki_arbuzovu.pdf[73,85 Kb] (завантажень: 73)
Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

/Files/images/talanti_tretogo_tisyacholttya/Фото0626.jpg

/Files/images/talanti_tretogo_tisyacholttya/Фото0629.jpg

Нарада при директору на якій профорг знайомить членів прфспілки з завданнями,які стоять перед колективом,після її участі в районній конференції.

Профспілки працівників бюджетної сфери – питання оплати праці вимагає невідкладного розгляду

Голови всеукраїнських профспілок працівників бюджетної сфери разом з Федерацією профспілок України звернулися до співголів Національної тристоронньої соціально-економічної ради від сторони органів виконавчої влади С.Г. Арбузова та від сторони роботодавців Д.В. Фірташа щодо ситуації в оплаті праці працівників бюджетних галузей за Єдиною тарифною сіткою.У листі вони заявили що, внаслідок заморожування зростання базового тарифного розряду грошовий розрив між розмірами посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС та мінімальної заробітної плати збільшився, і майже 4 млн. працівників бюджетної сфери залишилися «працюючими бідними».Враховуючи гостроту проблеми профспілкова сторона просить невідкладно розглянути питання оплати праці працівників бюджетної сфери за ЄТС у 2014 році на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Завантажити документprofspilki_firtashu.pdf[68,97 Kb] (завантажень: 77)
Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки Україн

красивые подсолнухи

Матеріальне забезпечення освітян у 2014 році та пов’язані з цим дії Профспілки
Матеріальне забезпечення освітян у 2014 році та пов’язані з цим дії ПрофспілкиПодаємо для інформування та використання у роботі постанову президії Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України від 22 січня у 2014 році.

Документом визначено поточний стан у питанні соціально-економічного захисту спілчан, матеріальне забезпечення працівників галузі у 2014 році та пов’язані з цим дії Профспілки.

Завантажити документ p-25-1.pdf [211,1 Kb

Особливості трудових відносин під час перебування працівниці у декретній відпустці
Особливості трудових відносин під час перебування працівниці у декретній відпустціВідповідно до частини третьої статті 179 КЗпП України та статті 18 Закону України «Про відпустки» після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги по державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до 2008 року надавалася у відповідності до пункту 4 статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-IIІ.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 № 107-VI ця норма Закону № 2240 була виключена. Незважаючи на Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 про визнання змін до статті 34 Закону № 2240-IIІ неконституційними, дія цієї законодавчої норми не була відновлена.

Зазначена допомога виплачується на цей час застрахованим особам відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII. Умови призначення допомоги визначаються статтею 14 Закону, згідно з якою допомога призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Розмір допомоги визначається виходячи з різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень (стаття 15 Закону № 2811-XII).

Допомога призначається і виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) за рахунок коштів Державного бюджету України через субвенції до місцевих бюджетів (статті 4, 5 Закону № 2811-XII).

Для одержання допомоги до органів соціального захисту населення подаються такі документи:

– заява матері (батька, усиновлювача, опікуна, дідуся, бабусі або іншого родича, який фактично здійснює догляд за дитиною), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
– копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки;
– копія свідоцтва про народження дитини;
– копія трудової книжки матері (батька, усиновлювача, опікуна, дідуся, бабусі або іншого родича), яка (який) здійснює догляд за дитиною;
– довідка з місця навчання (для осіб, які навчаються);
– довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю не проводиться (для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості);


Органам соціального захисту населення забороняється вимагати для одержання допомоги інші документи.

Варто зазначити, що на період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною роботодавець має право прийняти іншого працівника для заміщення тимчасово не зайнятої посади до фактичного виходу на роботу жінки, що знаходиться у відпустці. З таким працівником укладається строковий трудовий договір (ст. 23 КЗпП України).

У разі коли у працівника закінчилась відпустка для догляду за дитиною або ж такий працівник виявив бажання приступити до роботи на умовах неповного робочого часу, перебуваючи у цій відпустці, то він виходить на посаду, яку обіймав до отримання цієї відпустки. Інший працівник, який на час перебування зазначеного працівника у відпустці працював на цій посаді за строковим трудовим договором, підлягає звільненню за пунктом 2 статті 36 КЗпП України (закінчення строкового трудового договору).

Якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк (стаття 39 КЗпП). При цьому наступне звільнення працівника провадиться на загальних підставах.

Крім того, відповідно до частини третьої статті 184 КЗпП звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.

Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.

На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
Трапляються випадки, коли працівниця, яка працює за строковим договором оформлює відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в період перебування першої працівниці у відпустці для догляду за дитиною.

Виникають питання стосовно третьої працівниці: на який строк її приймати – на час знаходження у відпустці першої працівниці чи другої? чи можливо звільнити другу працівницю у зв’язку із виходом попередньої працівниці?

Вважаємо, що строковий договір із третьою працівницією має укладатися на строк декретної відпустки першої працівниці, оскільки вона працювала за безстроковим трудовим договором і має переважне право на повернення до роботи.

Але, звертаємо увагу, що укладений з другою працівницею строковий трудовий договір (після виходу на роботу першої основної працівниці) трансформується у безстроковий.

Подальше звільнення працівниці, прийнятої за строковим трудовим договором на посаду основної працівниці, можливе лише у зв’язку зі скороченням чисельності працівників відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП після досягнення її дитиною трирічного віку та за умови, що вона не підпадатиме під категорію жінок, зазначених у статті 184 КЗпП, звільнення яких з ініціативи роботодавця не допускається.

Відповідно до п. 9 постанови Пленуму ВСУ від 06.11.92 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» не може бути визнано, що власник або уповноважений ним орган виконав обов'язок з працевлаштування, якщо працівниці не було надано на тому самому або на іншому підприємстві (в установі, організації) іншої роботи або запропоновано роботу, від якої вона відмовилася з поважних причин (наприклад, за станом здоров'я).

Завантажити документи lyst_-12072010.doc [29,5 Kb] (завантажень: 27),lyst_-22112010.doc [27,5 Kb] (завантажень: 23), lyst_29052007.doc [30 Kb] (завантажень: 22),zakon.doc [105,5 Kb] (завантажень: 21)


Юридичний відділ ЦК Профспілки

новогодняя картинка

Зміни в законодавстві про захист персональних даних
Зміни в законодавстві про захист персональних данихЗ 1 січня 2014 року набули чинності зміни до законодавчих актів щодо захисту персональних даних. Відповідні зміни внесено до Закону України «Про захист персональних даних» та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відтепер функції контролю за дотриманням законодавства про захист персональних даних передано Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

Уповноважений має, зокрема, такі повноваження: отримувати пропозиції, скарги та інші звернення фізичних і юридичних осіб з питань захисту персональних даних та приймати рішення за результатами їх розгляду; проводити на підставі звернень або за власною ініціативою виїзні та безвиїзні, планові, позапланові перевірки володільців або розпорядників персональних даних; отримувати на свою вимогу та мати доступ до будь-якої інформації (документів) володільців або розпорядників персональних даних, які необхідні для здійснення контролю за забезпеченням захисту персональних даних, у тому числі доступ до персональних даних, відповідних баз даних чи картотек, інформації з обмеженим доступом; затверджувати нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних тощо.

Процедура державної реєстрації баз персональних даних передбачатиме обов’язкове повідомлення Омбудсмена про обробку персональних даних.

Заборонено обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

Дозволено обробку персональних даних без застосування положень Закону України «Про захист персональних даних»: фізичним особам виключно для особистих чи побутових потреб; для журналістських та творчих цілей, за умови забезпечення балансу між правом на повагу до особистого життя та правом на свободу вираження поглядів".

Змінено склади порушень законодавства у сфері захисту персональних даних. Статтю 188-39 КУпАП доповнено санкціями за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, а також за невиконання його законних вимог (приписів).

новогодние колокольчики

Перше засідання президії ЦК Профспілки у 2014 році
Перше засідання президії ЦК Профспілки у 2014 році22 січня у конференц-залі готельного комплексу «Турист» відбулося перше у 2014 році засідання президії Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України.

На початку засідання Голова Профспілки Георгій Труханов акцентував увагу на важливому питанні порядку денного – соціально-економічний стан та матеріальне забезпечення працівників галузі освіти в 2014 році і пов’язані з цим дії Профспілки.

Основні статті видатків освітянського бюджету розкрив у презентації заступник Голови Профспілки Сергій Романюк. За його словами, цифри, які доведені у документі, недостатні для повного фінансування галузі у 2014 році, а основні пропозиції Профспілки не були враховані при розгляді основного кошторису у Верховній Раді України.

До обговорення активно долучилися колеги з областей – Вінницької обласної організації – Сергій Пугачов, Івано-Франківської обласної організації – Мирослав Габорак, Львівської обласної організації – Марія Яцейко, Тернопільської обласної організації – Марія Гасай, Київської міської організації – Олександр Яцунь. Аналізуючи ситуацію голови територіальних організації Профспілки виголосили пропозиції щодо поетапного плану спільних дій в нестабільних суспільно-політичних умовах.

Президія обговорила питання подальшої співпраці з Федерацією профспілок України щодо питання прискорення проведення ради ФПУ. Учасники засідання оцінили ситуацію, яка склалася в профспілковому русі, й визначилися з тим, яким чином будуть працювати в сучасних реаліях.

Під час роботи затверджено Перспективний план основних заходів ЦК Профспілки на 2014 рік, бюджет діяльності організації та вирішено питання щодо нагород й відзнак ФПУ, ЦК Профспілки у поточному році.

Загалом за порядком денним проведено ґрунтовне обговорення й прийнято відповідні постанови.

Рік 2013: підсумки роботи

Рік 2013: підсумки роботи

Початок нового року – традиційний час для підбиття підсумків та аналізу подій року, що минув.

2013 рік був неоднозначним, досить суперечливим, багатим на різні заходи – суспільні, культурні, політичні, міжнародні. Проте, не зважаючи на фінансово-економічну нестабільність й політичні рухи в державі, Профспілка працівників освіти і науки України не відступила від основної мети своєї діяльності – захист соціально-економічних, трудових прав та духовних інтересів освітян.

За ці 12 місяців профспілка освітян збагатилася на позитивні зрушення, хоч може й не такі глобальні, як розраховували спілчани. Але, аналізуючи те, чого вдалося домогтися, стає зрозумілим, що Профспілка обрала правильний шлях – конструктивно й поступово вирішувати основні актуальні питання. І весь 2013 працювала у форматі відкритого спілкування зі спілчанами, широкого поінформування щодо спільних дій у питаннях створення необхідних умов роботи педагогів, гідної оплати праці й поліпшення якості освіти в цілому.

Основний вектор дій Профспілки у 2013 році був чітко направлений на підвищення суспільного статусу та поліпшення фінансового становища вчителів, вихователів, викладачів та студентів. Адже цілеспрямований соціально-економічний захист педагогів – першочергове завдання для діяльності Профспілки працівників освіти і науки України.

Основним досягненням за рік 2013 стало недопущення зменшення існуючих соціальних гарантій: заробітної плати, надбавок, виплат. Особливо на тлі жорсткої економії та скорочення фінансових витрат на освіту у багатьох країнах світу.

Так, за результатами обговорень Профспілки з Урядом досягнуто домовленостей про недопущення збільшення розриву між І тарифним розрядом ЄТС та мінімальною заробітною платою.

У 2013 році вдалося домогтися прийняття постанови Кабміну, якою передбачено підвищення рівня посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС до 852 гривень та забезпечення перерахунку заробітної плати.

За активної участі Профспілки вперше в Україні наказом Міністерства освіти і науки України затверджено перелік кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів.

Минулого року у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання: «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення», на яких було виголошено консолідовану думку Профспілки з питань вирішення актуальних проблем середньої школи.

ЦК Профспілки опрацював та погодив проекти наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів».

Важливим аспектом роботи у 2013 році були питання освітянського бюджету та недостатнього фінансового забезпечення виплати заробітних плат.

Результатом послідовних дій Профспілки стало виділення Урядом місцевим бюджетам додаткові кошти на суму 2, 06 млрд. гривень виключно на оплату праці.

Профспілка освітян завжди підтримувала інтереси молоді як найбільш прогресивних, активних та мобільних своїх спілчан.

Особливу увагу у 2013 році було приділено обговоренню разом із молоддю проектів закону «Про вищу освіту» в частині забезпечення соціально-економічних прав і гарантій студентської молоді, а також питання інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір. Саме таку мету мав всеукраїнський захід «Студентська навчально-дискусійна платформа», організований ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та АПОС.

Усі конструктивні пропозиції, вироблені молоддю, відправлено для детального опрацювання, а найцінніше із них – візьметься до уваги при подальшому розгляді законопроектів.

Протягом усього 2013 року особлива увага приділялася захисту законних прав та інтересів освітян. Правова служба Профспілки брала участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці.

За результатами роботи минулого року фахівцями Правової служби проведено майже десять тисяч перевірок щодо додержання законодавства про працю в установах та закладах освіти і виявлено приблизно дев’ять тисяч порушень законодавства про працю.

Спільними зусиллями юристам Профспілки вдалося усунути понад 3500 порушень з питань оплати праці, надання гарантій і компенсацій, зміни умов праці, надання відпусток, звільнення та переведення тощо.

Також у минулому році постійно продовжувалася робота у проведенні правової експертизи проектів нормативно-правових актів, які стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Організаційна робота ЦК Профспілки у році, що минув, була спрямована на зміцнення організації, підвищення результативності рішень, прийнятих на засідання виборних профорганів, удосконалення нормативної бази, поширення кращого досвіду у практиці використання територіальних організацій.

Можемо також констатувати, що загальна кількість первинок збільшилася, а кадровий резерв якісно поліпшився.

Рік 2013 став роком усвідомлення того, що зміни неминучі й вимогам часу потрібно не просто слідувати, а змінюватися, розвиватися й зростати професійно. Тому, продовжуючи добрі традиції системи власних профспілкових навчань, було проведено семінари та навчання, які вийшли на новий інформаційний та практичний рівень.

Навчальна діяльність протягом року мала системний характер, відзначалася широким використанням новітніх інтерактивних форм і методів, зі значним методичним супроводом (до кожного з проведених занять було підготовлено методичні посібники, інформаційні матеріали тощо).

Так, у 2013 році відбулися семінари з питань правової, кадрової, інформаційної, міжнародної роботи, навчання членів контрольно-ревізійних комісій, бухгалтерів, наради з головами та заступниками територіальних організацій Профспілки.

Профспілка працівників освіти і науки України значну увагу минулого року приділяла подальшому зростанню духовних інтересів працівників галузі, розвитку культурно-масової роботи, забезпечення активної участі освітянських аматорських колективів у фестивалях, оглядах і конкурсах.

Так, з метою виявлення талановитих, сильних спортсменів у галузі Профспілказапочаткувала Всеукраїнський турнір із настільного тенісу серед членів Профспілки та Всеукраїнський турнір із активних шахів. Ці заходи дали початок новим традиціям у організації та мали позитивні відгуки та схвалення серед освітян України.

Оздоровлення та відпочинок дітей – залишається важливим питанням діяльності Профспілки. У 2013 році за організаційно-фінансової участі територіальних ланок Профспілки було оздоровлено понад 154 тисячі дітей освітян. Проведено конкурс-огляд на краще дитяче оздоровлення серед трудових колективів установ та закладів освіти.

Результатом співпраці Профспілки з соціальними партнерами у 2013 році сталозбереження мережі санаторно-профілактичних закладів, де оздоровлюються майже 40 тисяч студентів та 5 тисяч педагогів.

Одним із значних здобутків 2013 року є організація та проведення атестації дитячого санаторно-оздоровчого табору ЦК Профспілки «Пуща-Водиця» та відновлення його роботи.

Широке поінформування членів Профспілки, створення позитивного іміджу організації у суспільстві – стало особливо важливим аспектом діяльності Профспілки у 2013 році. Цьому напряму сприяла корпоративна мережа сайтів Профспілки, яка збільшилася і нараховує вже 20 Інтернет-ресурсів в областях, співпраця зі ЗМІ, проведення просвітницьких кампаній, обмін контентом із провідними інформагенціями країни, телевізійними каналами.

Власний сайт ЦК Профспілки за 2013 рік збільшив свою аудиторію, його проглянули понад 400 000 відвідувачів з України, а також США, Італії, Росії, Румунії, Франції, Польщі, Молдови, Німеччини.

У минулому році створено активну базу розсилки у провідні ЗМІ, налагоджено комунікацію з кореспондентськими пунктами у областях для оперативного розповсюдження актуальної інформації про діяльність ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Профспілка працівників науки та освіти України продовжила шлях розвитку таутвердження міжнародних відносин та співпраці.

Зокрема, у 2013 році було підписано Договір про співробітництво між Федерацією профспілок працівників туризму, торгівлі, приватних охоронних підприємств, соціальних працівників Риму, об’єднаннями Федерації італійських профспілок.

Профспілка також розпочала співпрацю з проектом технічної допомоги ЄС Twinning щодо застосування системи та критеріїв забезпечення якості освіти.

У рамках міжнародної співпраці у 2013 році проводилися семінари та круглі столи. Так, спільно з Міжнародною організацією праці Профспілка організувала семінар «Захист прав працюючих мігрантів: роль і можливості профспілок» щодо вивчення питання підняття рівня захисту спілчан-мігрантів.

Українсько-польський круглий стіл «Діяльність профспілок в умовах економічної кризи» було організовано у Львові, де відбувся обмін думками щодо шляхів і напрямів діяльності профспілок в умовах економічної кризи.

Наприкінці 2013 року Профспілка працівників освіти і науки України провела спільний українсько-французький семінар, де сторони обговорили питання забезпечення якісної освіти в Україні та Франції. А напередодні Всесвітнього дня вчителя Профспілка приєдналася до кампанії «Єдність заради якісної освіти – якісна освіта для кращого життя», започаткованої Інтернаціоналом Освіти, який буде проходити до жовтня 2014 року.

2013 рік став роком нових знань, досвіду, переосмислення життєвих цінностей та позицій. Всі питання Профспілка вирішувала за круглим столом, у конструктивному соціальному діалозі з владою, соціальними партнерами.

Бюро президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Я,атестуюсь.Сіренко О.А.та Шульга В.В.працюють цікаво і завзято.

/Files/images/shkln_svyata/shkln_svyata/shkln_svyata/Фото0034.jpg

/Files/images/talanti_tretogo_tisyacholttya/IMG_5705.jpg

/Files/images/talanti_tretogo_tisyacholttya/IMG_5718.jpg

/Files/images/talanti_tretogo_tisyacholttya/Фото0345.jpg

Яркая картинка радуги

/Files/images/shkln_svyata/shkln_svyata/shkln_svyata/Фото0246.jpg

/Files/images/shkln_svyata/shkln_svyata/shkln_svyata/Фото0239.jpg

/Files/images/Фото0257.jpg

Члени прфспілки на педагогічній раді 10.01.2014.

Постатейні пропозиції до проекту Держбюджету-2014
Постатейні пропозиції до проекту Держбюджету-2014Освітянська складова бюджету з повною аргументацією була вміщена до постатейних профспілкових пропозицій та зауважень Федерації профспілок України до проекту Державного бюджету України на 2014 рік.

Фахівці Федерації у результаті опрацювання вказаного проекту за розробкою та наполяганням ЦК Профспілки працівників освіти і науки України додали до документу питання посилення його соціальної складової, зокрема, й щодо розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Розгляд проекту закону з пропозиціями Комітету з питань бюджету та прийняття його в цілому передбачається 16 січня 2014 року.

Завантажити пропозиції ФПУ post_zauvachtnja.doc [59,5 Kb] (завантажень: 94)

Открытки к Рождеству gif


/Files/images/talanti_tretogo_tisyacholttya/IMG_5412.JPG

Колектив школи на святі професійному.

/Files/images/talanti_tretogo_tisyacholttya/IMG_5408.JPG

Склад ПК Гонтарівської школи

Саєнко Н.П. - голова ПК

Шевченко О.В. -заступник голови ПК

Шульга В.В. - секретар

Третяк Н.О.- відповідальний за культ масову роботу

Члени профспілки взяли участь в районній педагогічній ярмарці.

/Files/images/shkln_svyata/shkln_svyata/Фото0222.jpg

Роботи вчителів Кубракової Ю.Г. Шевченко О.В. Третяк Н.О.- природничо-математичний напрям

/Files/images/shkln_svyata/shkln_svyata/shkln_svyata/Фото0224.jpg

Робота вчителя Сіренко О.А.- художньо-естетичний напрям.

Профспілка наполягає на дотриманні трудових прав освітян у проекті бюджету на 2014 рік

Профспілка наполягає на дотриманні трудових прав освітян у проекті бюджету на 2014 рік

Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України звернувся до народних депутатів України з приводу забезпечення трудових прав та гарантій працівникам галузі при затвердженні Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Так, у листі сказано, що проектом Держбюджету на 2014 рік, розробленим Кабінетом Міністрів України, не передбачається підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2014 року та пропонується його розмір на рівні 852 гривні. Підвищення базового посадового окладу ЄТС передбачається лише з 1 липня 2014 року до розміру 890 гривень, а з 1 жовтня 2014 року – 1 011 гривень.

Не передбачається також збільшення з січня 2014 року мінімальної заробітної плати. Її розмір передбачений на рівні 1 218 гривень. Наступне підвищення мінімальної зарплати планується з 1 липня 2014 року в розмірі 1 250 гривень, з 1 жовтня 1 301 гривні.

Таким чином розрив між мінімальною заробітною платою та величиною 1 тарифного розряду ЄТС з січня 2014 року становитиме 366 гривень, з липня 360 гривень, з жовтня 290 гривень, що є порушенням вимог статті 6 Закону України «Про оплату праці» та статті 96 Кодексу законів про працю України щодо відповідності розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки мінімальній заробітній платі.

Внаслідок затвердження в Держбюджеті на наступний рік таких показників кожен з педагогічних працівників втрачатиме заробіток лише на посадовому окладі від 775 до 500 гривень на місяць залежно від періоду року. З урахуванням виконання інших, передбачених законодавством, видів оплати праці втрата місячної заробітної плати становитиме до 1550 гривень.

Втрата заробітної плати такого науково-педагогічного працівника, як доцент, складатиме впродовж року від 2100 гривень до 1700 гривень на місяць.

У зв’язку з зазначеним ЦК Профспілки працівників освіти і науки України закликав усіх народних депутатів України не допустити передбачення в Державному бюджеті України на 2014 рік встановлення базового посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні нижчому від мінімальної заробітної плати та забезпечити дотримання трудових прав працівників навчальних закладів та установ освіти.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Порядок надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам

Порядок надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам

З 1 січня 2014 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 587 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога».

Цей Порядок визначає механізм надання молодим працівникам, які уклали трудові договори на строк не менш як три роки із закладами, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форми власності, що розташовані в селах і селищах (далі – заклади, підприємства, установи та організації), одноразової адресної допомоги (далі – допомога) за професіями (спеціальностями, напрямами підготовки) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.Допомога надається у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету у готівковій формі.Переліки молодих працівників, яким повинна бути надана допомога, із зазначенням прізвища, імені, по батькові таких працівників, дати народження, коду та назви спеціальності, дати видачі диплома, даних про посаду та місце роботи подаються щороку до 1 грудня:закладами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, – таким міністерствам, органам;іншими закладами, підприємствами, установами та організаціями - Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним і районним держадміністраціям.На підставі зазначених переліків міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і районні держадміністрації визначають кількість молодих працівників та обсяг коштів, необхідний для надання допомоги, в межах відповідних бюджетних призначень і спрямовують такі кошти закладам, підприємствам, установам та організаціям.Для отримання допомоги молодий працівник подає керівникові закладу, підприємства, установи та організації відповідну заяву.У разі отримання допомоги молодий працівник втрачає право на отримання одноразової адресної грошової допомоги відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. N 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів».Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 587 та Порядок надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах.
Завантажити документ postanova_kmu.doc [44 Kb] (завантажень: 29)
Юридичний відділ ЦК Профспілк

Круглий стіл «Українська освіта 2013: підсумки і прогнози»

Круглий стіл «Українська освіта 2013: підсумки і прогнози»

9 січня 2014 року у прес-центрі Українського національного інформаційного агентства Укрінформ відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Українська освіта 2013: підсумки та прогнози».

У заході взяли участь Лілія Гриневич – голова Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, Станіслав Ніколаєнко – голова «Громадської організації освітян і науковців України», Ігор Лікарчук – директор неурядової організації «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти», Павло Полянський – голова правління ГО «Центр освітнього моніторингу», Ірина Бекешкіна – директор фонду «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва», Єгор Стадний – експерт ГО «Центр дослідження суспільства», Георгій Касьянов – директор освітніх програм Фонду «Відродження». Учасники круглого столу обговорили найбільш значущі події в освіті України, що відбулися в 2013 році й висловили власне бачення подій і перспектив розвитку освіти в Україні у найближчий час.Так, Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілія Гриневич вважає, що минулого року в освіті була криза, яка поглиблюватиметься у 2014 році. Вона зазначила, що у бюджеті на наступний рік знову закладено недофінансування галузі. Внаслідок цього далі закриватимуться школи, а витрати перекладатимуться на батьків. Також Лілія Гриневич вважає, що необхідно поступово реалізувати норму Закону про освіту, згідно якої видатки на освіту мають сягати 10% національного доходу.Важливим завданням є підвищення соціального статусу і кваліфікації вчителя. «У бюджеті 2014 року закладено продовження маніпуляції з тарифною сіткою, внаслідок чого освітяни різних кваліфікаційних розрядів недоотримуватимуть від 300 до 2000 гривень щомісячно», – наголосила Лілія Гриневич.Голова Комітету переконана, що зараз необхідно змінити підходи до фінансування освіти і перенести використання коштів якнайближче до споживача. Зокрема – закупівлю підручників, автобусів, комп'ютерів здійснювати на місцевому рівні.
Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки Украї

/Files/images/talanti_tretogo_tisyacholttya/Фото0020.jpg

Молодий спеціаліст вчитель географії Третяк Н.О.

/Files/images/talanti_tretogo_tisyacholttya/Фото0017.jpg

Вчитель початкових класів Шульга В.В.

/Files/images/talanti_tretogo_tisyacholttya/Фото0091.jpg

Відвідуємо уроки у своїх колег.

Історична довідка Профспілки працівників освіти і науки України

Профспілка працівників освіти і науки України веде свою історію з липня 1919 року, коли було організаційно оформлено Всеросійську спілку працівників освіти і соціалістичної культури, до складу якої увійшли професійні об'єднання вчителів України.

Так розпочала свою діяльність професійна спілка, яка заклала підвалини учительського профспілкового руху в Росії (пізніше на теренах СРСР) і діючих профспілок освіти і науки в незалежних державах СНД.

У кінці 1920 року в Україні була створена Всеукраїнська профспілка працівників освіти і соціалістичної культури, що об'єднала вчителів, бібліотекарів, працівників навчально-виховних, наукових і культурно-освітніх установ всіх губерній, які знаходились на території України.

З 1922 по 1934 рік діяла Профспілка працівників освіти УСРР, яка об'єднувала працівників шкіл, дитячих садків, дитячих будинків, наукових установ, вузів, політосвітустанов.

Подальший бурхливий розвиток освіти, пов'язаний з остаточною ліквідацією неграмотності і введенням загального обов'язкового початкового навчання поставив перед Профспілкою працівників освіти нові завдання. У зв'язку з цим в 1934 році Профспілка працівників освіти була реорганізована і замість неї в союзних республіках були створені самостійні профспілки.

В Україні виділились:
Профспілка працівників початкових і середніх шкіл;
Профспілка працівників вищої школи і наукових установ;
Профспілка працівників дошкільних установ.
В 1948 році Профспілка працівників початкових і середніх шкіл об'єдналася з профспілкою працівників дошкільних установ.

Після об'єднавчих процесів 1948-1956 років Профспілка отримала назву "Профспілка працівників освіти", а республіканський орган – Центральний комітет Профспілки працівників освіти УРСР.

У жовтні 1957 року профспілки працівників освіти всіх союзних республік об'єдналися в одну організацію, яку очолив ЦК Профспілки СРСР. До неї увійшла Профспілка працівників вищої школи і наукових установ УРСР. В Україні обрано республіканський комітет.

Профспілка дістала назву "Профспілка працівників освіти, вищої школи і наукових установ".

У зв'язку з утворенням в листопаді 1988 року Державного комітету по народній освіті Союзу РСР галузеву Профспілку було перейменовано в Профспілку працівників народної освіти і науки УРСР, а республіканський орган одержав назву "Український республіканський комітет Профспілки працівників народної освіти і науки".

Багато років очолювали Республіканський комітет Профспілки Зоя Савівна Нечипорук, Марія Прохорівна Шевченко, Надія Федорівна Харінко, Леонід Семенович Сачков.

14 вересня 1990 року на установчому з'їзді була створена Профспілка працівників освіти і науки України. З'їзд обрав Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України, який став правонаступником Українського республіканського комітету Профспілки працівників народної освіти і науки.

З дня заснування Профспілки і до 17 листопада 2010 року Профспілку та її Центральний комітет очолював Леонід Семенович Сачков.

Після проголошення незалежності України Профспілка працівників освіти і науки докорінно змінила модель своєї діяльності – здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, має високий рейтинг в органах законодавчої та виконавчої влади, серед роботодавців.

Профспілка працівників освіти і науки України об'єднує педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних установ, науково-педагогічних працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, а також адміністративно-господарський, допоміжний персонал установ та закладів освіти, непрацюючих пенсіонерів.

На початок 2012 року Профспілка об'єднувала 29 647 первинних організацій загальною чисельністю 1 млн. 983 тисячі осіб.

Центральний комітет як вищий виборний орган Профспілки в період між з'їздами організовує виконання рішень з'їзду.

Основних напрямів діяльності Профспілки, координує діяльність організаційниї ланок Профспілки. Сформована президія Центрального комітету Профспілки та її бюро.

В січні 2000 року ІV (позачерговий) з'їзд Профспілки затвердив нову редакцію Статуту Профспілки, привівши його у відповідність до Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності".

V з'їзд (листопад 2000 року), VI з’їзд Профспілки (листопад 2005 року) та VII з’їзд Профспілки (листопад 2010 року), визначили пріоритетні напрями діяльності Профспілки, її організаційних ланок. Зокрема, делегати VII з’їзду одностайно підтримали тезу про те, що підвищення якості освіти в державі набуває важливого ідеологічного, соціального, економічного і технічного знання, а фундаментом забезпечення якості освіти є соціально-економічне зростання добробуту освітян.

З 17 листопада 2010 року Профспілку та її Центральний комітет очолює Голова Профспілки Труханов Георгій Федорович
Тел.: 278-61-94, 253-50-70
e-mail: geo-osvita@fpsu.org.ua

Заступники голови Профспілки:
Гарбаренко Любов Андріївна
Тел.: 253-52-37
e-mail: garbarenko-osv@fpsu.org.ua
Романюк Сергій Михайлович
Тел.: 253-52-88, 253-25-28
e-mail: romanjuk-osv@fpsu.org.ua

У виконавчому апараті ЦК Профспілки функціонують:
- загальний відділ (тел.: 278-27-90, 278-62-51, e-mail: info_osvita@fpsu.org.ua, sekr_osvita@fpsu.org.ua);
- відділ організаційної роботи (тел.: 278-24-14, e-mail: mir-osvita@fpsu.org.ua);
- відділ інформаційного забезпечення та комунікацій (тел.: 278-62-07, e-mail:press-osvita@fpsu.org.ua, osvorg@fpsu.org.ua);
- управління соціально-економічного захисту працівників освіти (тел.: 278-16-06, 278-62-04; e-mail: vosvita@fpsu.org.ua);
- відділ освіти (тел.: 278-16-06, 278-62-04; e-mail: vosvita@fpsu.org.ua);
- відділ вищої школи і науки (тел.: 278-16-06, 278-62-04; e-mail: gof@fpsu.org.ua);
- відділ студентської молоді (тел.: 278-16-06, 278-62-04; e-mail: vosvita@fpsu.org.ua);
- юридичний відділ (тел.: 278-62-07; e-mail: jurviddil-osv@fpsu.org.ua, jur-osvita@fpsu.org.ua);
- відділ з гуманітарних питань (тел.: 278-16-06, e-mail: maino-osvita@fpsu.org.ua);
- міжнародний відділ (тел.: 253-10-88; e-mail: kateryna@fpsu.org.ua);
- фінансове управління (тел.: 278-01-36; e-mail: fin-osvita@fpsu.org.ua);
- відділ соціальних питань і охорони праці (тел.: 278-62-07, e-mail: smirnov-osv@fpsu.org.ua);

Власністю Профспілки є 3 Будинки вчених, 2 пансіонати, 6 закладів дитячого оздоровлення і відпочинку: дитячий санаторно-оздоровчий табір ЦК Профспілки «Пуща-Водиця» та оздоровчі табори у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській областях. За організаційно-фінансовою участю Профспілки діють 8 Будинків учителів.

Одним з вагомих напрямів діяльності Профспілки є розвиток ділового співробітництва з міжнародними організаціями, галузевими міжнародними об'єднаннями. Діють двосторонні Договори про співробітництво з профспілками працівників освіти і науки Білорусі, Російської Федерації, Молдови, Грузії, Латвії, Азербайджану, Спілкою польських вчителів, Профспілкою вчителів середніх шкіл Франції.

Профспілка є членською організацією Інтернаціоналу освіти найчисельнішого світового об’єднання освітянських профспілок.

Галузева Профспілка активно використовує і поширює досвід роботи зарубіжних профспілок, вивчає їх досягнення з питань соціального і правового захисту працівників освіти, взаємодію профспілок з державними органами, отримує правову підтримку на основі міжнародних норм.


Новий посібник для сприяння та захисту фундаментальних прав працівників
Новий посібник для сприяння та захисту фундаментальних прав працівниківУкраїнський профспілковий рух сьогодні зіштовхується з багатьма труднощами і проблемними питаннями.

Міжнародна організація праці разом із профспілками країни працювали з метою підвищення спроможності профспілок у веденні колективних переговорів на різних рівнях, для сприяння і реалізації Міжнародних стандартів праці в щоденній практиці зокрема та основних цінностей МОП взагалі.

«Посібник з наглядових механізмів МОП і їх використання для сприяння та захисту фундаментальних прав працівників» виданий завдяки зусиллям та координації Федерації профспілок України, Конфедерації вільних профспілок України та Всеукраїнського об’єднання солідарності трудівників, є прямим результатом різноманітних тренінгів і спрямований для використання усіма членами профспілок України.

Посібник видано за підтримки Групи технічної підтримки з питань гідної праці бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи – Будапешт.

Державний бюджет України на 2014 рік: забезпечення трудових прав освітян

Державний бюджет України на 2014 рік: забезпечення трудових прав освітян

Ц ентральний комітет профспілки працівників освіти і науки України від імені майже 2-х мільйонного загону спілчан звернувся до Голови Верховної Ради України В.В. Рибака, народних депутатів України, Комітетів Верховної Ради України з питань науки і освіти, з питань бюджету, з питань соціальної політики та праці, з питань економічної політики з приводу забезпечення трудових прав та гарантій освітян при затвердженні Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Профспілка переконливо просить при розгляді проекту Державного бюджету на наступний рік передбачити видатки на освіту і науку в обсягах, що відповідають державним гарантіям, передбаченим в ст. 61 Закону України «Про освіту» та ст. 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а саме – не менше 10% національного доходу та 1,7 % – валового внутрішнього прибутку.

Тривалість робочого часу у педагогічних працівників
Тривалість робочого часу у педагогічних працівниківНормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Ця загальна норма встановлена статтею 50 Кодексу законів про працю України.

У той же час Кодексом законів про працю (ст. 51) для окремих категорій працівників, в тому числі для учителів, встановлено скорочену тривалість робочого часу.

Зокрема статтею 25 Закону України «Про загальну середню освіту» встановлено, щопедагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:

– класне керівництво – 20-25 відсотків;
– перевірка зошитів – 10-20 відсотків;


• завідування:
– майстернями – 15-20 відсотків;
– навчальними кабінетами – 10-15 відсотків.


Згідно з статтею 25 Закону України «Про загальну середню освіту» розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління освітою.

Робочий час педагогічного працівника відображається в його індивідуальному робочому плані і має враховувати обсяг навчальних, методичних та організаційних обов’язків.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Кiлькiсть переглядiв: 668

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Гонтарівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Протокол № 6

засідання педагогічної ради

від 08.06.2016 року

Присутніх – 16 чоловік: Мироненко Л.Г., Кубракова Ю.Г., Третяк Н.О., ШевченкоО.В., Мерінець К.О., Шульга В.М., Шульга В.В., Попсуліс К.В., ЯропутВ.М., СаєнкоН.П., Сіренко О.А., ТокарЛ.Ю., Пелих В.В., Дорош Я.М., Пєстова Я.О., Гендрюк О.В.

Голова пед.ради: Мироненко Л.Г.

Секретар: Кубракова Ю.Г.

Доповідачі: Мироненко Л.Г.

Форма проведення: збори

Порядок денний:

1.Про переведення учнів 9 класу до 10 класу (доповідач Мироненко Л.Г.)

Слухали:

Мироненко Л.Г., керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», запропонувала присутнім перевести випускників основної школи, що отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту, до 10 класу Гонтарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

Виступили:

Класний керівник 9 класу Гендрюк О.В., яка повідомила колегам про результати семестрового та річного оцінювання знань учнів та результати державної підсумкової атестації, на основі яких можна здійснити переведення учнів до наступного класу.

Вирішили:

Перевести учнів 9 класу до 10 класу:

  1. Гришка Максима Вікторовича
  2. Даниленка Олександра Сергійовича
  3. Коновалова Дмитра Костянтиновича
  4. Кривегу Дмитра Павловича
  5. Лялюка Ігоря Володимировича
  6. Приходька Івана Олександровича
  7. Скабіну Руслана Вадимовича

Голова пед.ради Л.Г.Мироненко

Секретар пед.ради Ю.Г.Кубракова

Гонтарівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Протокол № 5

засідання педагогічної ради

від 27.05.2016 року

Присутніх – 16 чоловік: Мироненко Л.Г., Кубракова Ю.Г., Третяк Н.О., ШевченкоО.В., Мерінець К.О., Шульга В.М., Шульга В.В., Попсуліс К.В., ЯропутВ.М., СаєнкоН.П., Сіренко О.А., ТокарЛ.Ю., Пелих В.В., Дорош Я.М., Пєстова Я.О., Гендрюк О.В.

Голова пед.ради: Мироненко Л.Г.

Секретар: Кубракова Ю.Г.

Доповідачі: Мироненко Л.Г.

Форма проведення: збори

Порядок денний:

1.Про випуск зі школи учнів 11 класу (доповідач Мироненко Л.Г.)

2.Про переведення учнів 1 – 8 та 10 класів до наступних класів (доповідач МироненкоЛ.Г.)

Слухали:

Мироненко Л.Г., керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» запропонувала присутнім випустити зі школи учнів 11 класу

Виступили:

Класний керівник 11 класу Саєнко Н.П., яка доповіла про досягнення учнів у навчанні та у позакласній роботі, про активну участь та чітку позицію у громадському житті школи та сільської громади.

Вирішили:

Випустити зі школи учнів 11 класу:

1. Бородавку Станіслава Станіславовича

2. Галіцу Анжеліку Володимирівну

3. Даниленко Єлизавету Сергіївну

4. Єфремову Любов Романівну

5. Курілову Катерину Андріївну

6. Марчука ЮріяАнатолійовича

7. Ошуркевич Юлію Володимирівну

8. Скабіну Олега Вадимовича

9. Тесленка Олексія Сергійовича

Слухали:

Мироненко Л.Г., яка відповідно до «Порядку переведення учнів до наступного класу», на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації випускників початкової школи запропонувала перевести учнів 1 – 8, 10 класів до наступних класів

Виступили:

Керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів Мерінець К.О. повідомила присутнім про результати річного оцінювання учнів 2 – 4 класів та державної підсумкової атестації учнів 4 класу

Заступник директора з навчально-виховної роботи Кубракова Ю.Г. оголосила результати семестрового та річного оцінювання учнів 5 – 8, 10 класів відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів

Вирішили:

Перевести учнів 1 – 8 та 10 класів до наступних класів:

учнів 1 класу до 2 класу:

1. Демченко Валентин

2. Кошельов Денис

3. Маринич Кристина

4. Мельнічук Мар’яна

5. Родіонова Анна

6. Рубан Лев

7. Чеботарьова Яна

учнів 2 класу до 3 класу:

1. Бараннік Ростислав

2. Вакуленко Микита

3. Ісаєв Роман

4. Марчук Юлія

5. Мироненко Мирослав

6. Переведенцев Сергій

7. Русанов Олександр

8. Синиця Олександр

9. Хмиленко Богдан

10. Шеремет Валентин

учнів 3 класу до 4 класу:

1. Крюкова Вікторія

2. Мірошниченко Діана

3. Мясниченко Артем

4. Пономарев Іван

5. Шеремет Нікіта

учнів 4 класу до 5 класу:

1. Бараннік Святослав

2. Гладун Владислав

3. Золотарьова Валентина

4. Курілова Анна

5. Михайличенко Артем

6. Плугін Дмитро

7. Рижик Євгеній

8. Старіков Іван

9. Шульга Юлія

учнів 5 класу до 6 класу:

1.Алексюк Лілія

2.Васюкова Діана

3.Власенко Володимир

4.Гладун Анна

5.Єфремова Марина

6.Кубраков Ярослав

7.Лялюк Інна

8.Мясниченко Віра

учнів 7 класу до 8 класу

1.Авакян Армен

2.Костенко Костянтин

3.Курочка Аким

4.Скалеба Вікторія

5.Тесленко Станіслав

6.Хмиленко Родіон

учнів 8 класу до 9 класу:

1. Галиця Іван

2. Діулін Дмитро

3. Кіпор Матвій

4. Печенізька Аліна

5. Пісьменний Ярослав

6. Плужник Дмитро

7. Санін Олександр

8. Старікова Віта

9. Супрун Владислав

10. Шеремет Олег

учнів 10 класу до 11 класу:

1. Войтко Віта

2. Золотарьова Тетяна

3. Плужник Андрій

4. Плужник Артем

5. Саніна Альона

6. Шульга Ірина

Голова пед.ради Л.Г.Мироненко

Секретар пед.ради Ю.Г.Кубракова

Дата останньої зміни 17 Грудня 2018